C# Programlama WPF Form Örnekleri

WPF Listview Kontrolü

Listview kontrolü listeleme yapmak için kullanabileceğimiz bir kontroldür. WPF Formda Listview kontrolünü XAML tarafında oluşturmak için

 

etiketleri kullanılabilir. Listview içine XAML içinde eleman eklemek için;

ListViewItem etiketinden faydalanılır.

listview_1

ListView kontrolüne kod tarafında textbox’ a girilen metni eleman eklemek için ise şu yöntemi kullanabilirsiniz.

listview_2

XAML için;

Buton Click olayı için;

Listview’de seçili elemanı silmek için;

kodları çalıştırılabilir.

Listview’ e eklemiş olduğumuz elemanları dilersek biçimlendirebiliriz. Örnek olarak Font değişikliği,renk değişikliği,vb.
listview_3

Şimdi de listview‘ de resim eklemesi ve seçim yapabileceğimiz checkbox eklemesi yapacak şekilde düzenleyelim.

listview_4

Şimdi de birden fazla sütuna sahip bir listview’ de eleman ekleme işlemine bakalım. Örneğimizde Id ve Ad sütunlarından oluşan ListView’ e Class kullanarak eleman ekleme işlemini gerçekleştiriyor olacağız.

listview_1

XAML kodları;

C# kodları ;

Yorum yap