Python Örnekleri

Python Açıklama (Yorum) satırı Nasıl Eklenir?

Açıklama veya  yorum satırları programlama dilleri tarafından kod olarak görünmez ve yorumlanmazlar. Programlama dillerinde yorum satırı diğer bir ifadeyle açıklama satırı ekleme programcılar tarafından sıklıkla kullanılmaktadır.

Python programlama dilinde yorum satırı oluşturmak için “#” işareti kullanılır.

Örnek:

Yorum yap