Python Örnekleri

Python Girilen Sayının Faktoriyelini Hesaplama

Bir sayının faktöriyeli, 1’den o sayıya kadar olan tüm tam sayıların çarpımıdır.

Örneğin, 6’nın faktöriyeli 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 = 720’dir. Faktöriyel negatif sayılar için tanımlanmamıştır ve sıfırın faktöriyeli 1(bir) dir., 0! = 1.

Python Kodları:

Yorum yap