Python Örnekleri

Python Kullanıcının Adını ve Soyadını İsteyen ve Ekranda Yazdıran Program

Kullanıcıdan adını ve soyadını isteyerek değişkene aktaran ve daha sonra birleştirerek ekranda yazdıran Python örneği:

Python Kodları:

Ekran Çıktısı:

Yorum yap