Python Örnekleri

Python Dosya ve Dizin İsim Değiştirme: rename() ve Dizin Silme: rmdir()

Python programlama dilinde, dosya ve dizin işlemleri gerçekleştirmek için kullanılan os modülü oldukça işlevseldir. Bu modül içinde bulunan rename() fonksiyonu, varolan bir dosyanın veya dizinin adını değiştirmek için kullanılırken, rmdir() fonksiyonu ise bir dizini silmek için kullanılır.

Öğrencilerin bu konseptleri anlamalarını sağlamak amacıyla, aşağıda örnek bir Python programı sunulmuştur. Bu program, önce “deneme” adlı bir dizin oluşturur, ardından bu dizinin adını “deneme_yeni_isim” olarak değiştirir ve son olarak da bu dizini siler.

Python Kodu:

Çıktı:

  1. İlk olarak, os modülü içe aktarılır. Bu modül, işletim sistemine özgü işlemleri gerçekleştirmenizi sağlar.
  2. klasor_adi ve klasor_yolu adlı iki değişken tanımlanır. klasor_adi değişkeni oluşturulacak klasörün adını, klasor_yolu değişkeni ise bu klasörün bulunacağı yolunu içerir. Yol, mevcut çalışma dizini (os.getcwd()) ve klasor_adi‘nin birleştirilmesiyle oluşturulur.
  3. try bloğu içinde, öncelikle os.path.exists(klasor_yolu) ile belirtilen dizinin mevcut olup olmadığı kontrol edilir. Eğer dizin mevcut değilse, os.mkdir(klasor_yolu) ile yeni bir dizin oluşturulur ve bir mesaj yazdırılır. Eğer dizin zaten mevcutsa, mevcut olduğuna dair bir mesaj yazdırılır.
  4. Dizin oluşturma işlemi tamamlandıktan sonra, os.rename(klasor_adi, yeni_klasor) ile dizinin adı değiştirilir. Burada klasor_adi değişkeni eski adı, yeni_klasor değişkeni ise yeni adı temsil eder. Değiştirme işlemi tamamlandıktan sonra bir mesaj yazdırılır.
  5. Dizin adının değiştirilmesinin ardından, os.rmdir(yeni_klasor) ile dizin silinir ve bir mesaj yazdırılır. Bu işlem, dizinin içi boş olmalıdır; aksi takdirde, OSError hatası alabilirsiniz.
  6. except bloğu, herhangi bir hata durumunda çalışır ve hatayı ekrana yazdırır. Exception as e ifadesi, oluşan hatayı e adlı bir değişkene atar ve bu değişken üzerinden hatayı kontrol etmenizi sağlar.

Not: Dizin silme işlemi (os.rmdir) geri alınamaz bir işlemdir. Eğer dizinde önemli veriler varsa, silme işlemi öncesinde içeriğini kontrol etmek önemlidir.

Yorum yap

Web Tasarım & Programlama sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya devam et