SQL Server

SQL Çalışma Soruları

SQL Veritabanı üzerinde hazırlanmış SQL Sorguları ile ilgili çalışma soruları ve cevapları. Hazırlanan SQL  veritabanı çalışma soruları kutuphane veritabanı kullanılarak hazırlanmıştır. Örnek veritabanı kütüphane veritabanında onlarca sorgu örneğini yazının devamında görebilirsiniz.

kutuphane veritabanını indirmek için  TIKLA

SQL Sorgu örnekleri ile ilgili video ve kodlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

SELECT SORGUSU ÇALIŞMA SORULARI

1.Öğrenci tablosundaki tüm kayıtları listeleyin.

2.Öğrenci tablosundaki öğrencinin adını ve soyadını ve sınıfını listeleyin.

3. Öğrenci tablosundaki cinsiyeti kız (K) olan kayıtları listeleyiniz.

4.Öğrenciler tablosundaki sınıfların adını her sınıf bir kez görülecek şekilde listeleyiniz.

İlginizi çekebilir : SQL Çalışma Sorguları

5.Öğrenci tablosundaki cinsiyeti Kız ve Sınıfı 10A olan öğrencileri listeleyiniz.

6.Öğrenci tablosundaki 10A veya 10B sınıfındaki öğrencilerin adını, soyadını ve sınıfını listeleyiniz.

7.Öğrenci tablosundaki öğrencinin adını, soyadını ve numarasını okul numarası olarak listeleyiniz. (as kullanım örneği)

8. Öğrenci tablosundaki öğrencinin adını ve soyadını birleştirip, adsoyad olarak listeleyiniz. (as kullanım örneği)

9. Öğrenci tablosundaki Adı ‘A’ harfi ile başlayan öğrencileri listeleyiniz.

10.kitap tablosundaki sayfa sayısı 50 ile 200 arasında olan kitapların adını ve sayfa sayısını listeleyiniz.

11. Öğrenci tablosunda adı Fidan, İsmail ve Leyla olan öğrencileri listeleyiniz.

12. Öğrenci tablosundaki öğrencilerden adı A, D ve K ile başlayan öğrencileri listeleyiniz.

13. Öğrenci tablosundaki sınıfı 9A olan Erkekleri veya sınıfı 9B olan kızların adını, soyadını, sınıfını ve cinsiyetini listeleyiniz.

14. Sınıfı 10A veya 10B olan erkekleri listeleyiniz.

15.Öğrenci tablosunda doğum yılı 1989 olan öğrencileri listeleyiniz.

16.Öğrenci numarası 30 ile 50 arasında olan Kız öğrencileri listeleyiniz.

17.Öğrencileri adına göre sıralayınız.

18. Öğrencileri adına, adı aynı olanlarıda soyadlarına göre sıralayınız.

19. 10A sınıfındaki öğrencileri okul numarasına göre azalan olarak sıralayınız.

20. Öğrenciler tablosundaki ilk 10 kaydı listeleyiniz.

21. Öğrenciler tablosundaki ilk 10 kaydın ad, soyad ve doğum tarihi bilgilerini listeleyiniz.

22.Sayfa sayısı en fazla olan kitabı listeleyiniz.

23. Öğrenciler tablosundaki en genç öğrenciyi listeleyiniz.

24. 10A sınıfındaki en yaşlı öğrenciyi listeyin.

25. İkinci harfi N olan kitapları listeleyiniz.

26. Öğrencileri sınıflarına göre gruplayarak listeleyin.

27. Öğrencileri her sorgulamada sıralaması farklı olacak şekilde rastgele listeleyin.

28. Ogrenci tablosundan Rastgele bir öğrenci seçiniz.

29. 10A sınıfından rastgele bir öğrencinin adını, soyadını, numarasını ve sınıfını getirin.

INSERT INTO ÇALIŞMA SORULARI

30. Yazar tablosunu KEMAL UYUMAZ isimli yazarı ekleyin.

31. Biyografi türünü tür tablosuna ekleyiniz.

32. 10A sınıfı olan ÇAĞLAR ÜZÜMCÜ isimli erkek, sınıfı 9B olan LEYLA ALAGÖZ isimli kız ve sınıfı 11C olan Ayşe Bektaş isimli kız öğrencileri tek sorguda ekleyin.

33. Öğrenci tablosundaki rastgele bir öğrenciyi yazarlar tablosuna yazar olarak ekleyiniz.

34.Öğrenci numarası 10 ile 30 arasındaki öğrencileri yazar olarak ekleyiniz.

35. Nurettin Belek isimli yazarı ekleyip yazar numarasını yazdırınız.(Not: Otomatik arttırmada son arttırılan değer @@IDENTITY değişkeni içinde tutulur.)

UPDATE ÇALIŞMA SORULARI

36. 10B sınıfındaki öğrenci numarası 3 olan öğrenciyi 10C sınıfına geçirin.

–sorguyu görüntülemek için yazıldı

37. 9A sınıfındaki tüm öğrencileri 10A sınıfına aktarın

–sorguyu görüntülemek için yazıldı

38. Tüm öğrencilerin puanını 5 puan arttırın.

DELETE SORGUSU ÇALIŞMA SORULARI

NOT 1: DELETE sorgusunda dikkat edilmesi gereken en önemli husus şart kısmıdır. şart yazılmazsa silme işlemine tüm kayıtlar dahil edilir.

NOT 2: TRUNCATE TABLE komutu sorgu örneklerinin sonunda verilecektir.(Tabloyu boşaltmak için kullanılır. TRUNCATE TABLE TABLOADI)

39. 25 numaralı yazarı silin.

–Not: veritabanı fk ayarlarında delete,update cascade ayarlandığı için ilişkili tabloları otomatik olarak güncellenecek.

SELECT …… IS NULL Komutu

Select sorguları içinde değeri null olan kayıtları ararken alanadı=null olarak arama yapılamaz. Null olan alanları aramak için is null ifadesi kullanılır.

40. Doğum tarihi null olan öğrencileri listeleyin. (insert sorgusu ile girilen 3 öğrenci listelenecektir)

BİRDEN ÇOK TABLODAN VERİ ÇEKME ÇALIŞMA SORULARI (JOIN KULLANMADAN)

41. Öğrencinin adını, soyadını ve kitap aldığı tarihleri listeleyin.

42. Fıkra ve hikaye türündeki kitapların adını ve türünü listeleyin.

43. 10B veya 10C sınıfındaki öğrencilerin numarasını, adını, soyadını ve okuduğu kitapları listeleyin.

44. Roman türündeki kitapları okuyan öğrencilerin numarasını, adını, soyadını ve okuduğu kitabın adını listeleyin

SQL JOIN ( INNER JOIN ) KULLANIMI ÇALIŞMA SORULARI

45. Öğrencinin adını, soyadını ve kitap aldığı tarihleri listeleyin.

46. Fıkra ve hikaye türündeki kitapların adını ve türünü listeleyin.

yada

47. 10B veya 10C sınıfındaki öğrencilerin numarasını, adını, soyadını ve okuduğu kitapları, öğrenci adına göre listeleyin.

SQL LEFT JOIN Kullanımı ÇALIŞMA SORULARI

48. Kitap alan öğrencinin adı, soyadı, kitap aldığı tarih listelensin. Kitap almayan öğrencilerinde listede görünsün.

49. Kitap almayan öğrencileri listeleyin.

50. Alınan kitapların kitap numarasını, adını ve kaç defa alındığını kitap numaralarına göre artan sırada listeleyiniz.

51. Alınan kitapların kitap numarasını, adını kaç defa alındığını (alınmayan kitapların yanında 0 olsun) listeleyin.

52. Öğrencilerin adı soyadı ve aldıkları kitabın adı listelensin.

SQL LEFT JOIN ve RIGHT JOIN Kullanımı ÇALIŞMA SORULARI

53.Her öğrencinin adı, soyadı, kitabın adı, yazarın adı soyad ve kitabın türünü ve kitabın alındığı tarihi listeleyiniz. Kitap almayan öğrenciler de listede görünsün.

54.Her öğrencinin adı, soyadı, kitabın adı, yazarın adı soyad ve kitabın türünü ve kitabın alındığı tarihi listeleyiniz. Kitap almayan öğrenciler de listede görünsün.( Farklı Çözüm)

55. 10A veya 10B sınıfındaki öğrencilerin adı soyadı ve okuduğu kitap sayısını getirin.

İÇ İÇE SELECT SORGULARI ÇALIŞMA SORULARI

56.En fazla sayfa sayılı kitabın bilgilerini listeleyiniz.

Yöntem 1

Yöntem 2( İç içe select ile)

57. Sayfa sayısı ortalama sayfa sayısından fazla olan kitapları listeleyiniz.

58.İç içe select ile dram türündeki kitapları listeleyiniz.

59.Adı e harfi ile başlayan yazarların kitapları

60.İç içe sorgu ile kitap okumayan öğrencileri listeleyiniz.

61. İç içe select ile okunmayan kitapları listeleyiniz.

62. Mayıs ayında okunmayan kitapları listeleyin.

SQL AVG Kullanımı ÇALIŞMA SORULARI

AVG fonksiyonu ortalama değeri döndürür.

63. Tüm kitapların ortalama sayfa sayısını bulunuz.

64.Sayfa sayısı ortalama sayfanın üzerindeki kitapları listeleyin.

SQL COUNT Kullanımı ÇALIŞMA SORULARI

COUNT fonksiyonu , belirtilen ölçütlerle eşleşen satır sayısını döndürür.

65.Öğrenci tablosundaki öğrenci sayısını gösterin

66.Öğrenci tablosundaki toplam öğrenci sayısını toplam sayı takma(alias kullanımı) adı ile listeleyin.

67.Öğrenci tablosunda kaç farklı isimde öğrenci olduğunu listeleyiniz.

SQL MAX Kullanımı ÇALIŞMA SORULARI

MAX fonksiyonu belirtilen ölçülerle eşleşen en yüksek kayıtı getirir.

68.En fazla sayfa sayısı olan kitabın sayfa sayısını listeleyiniz.

69.En fazla sayfası olan kitabın adını ve sayfa sayısını listeleyiniz.

SQL MIN Kullanımı ÇALIŞMA SORULARI

MIN fonksiyonu belirtilen ölçülerle eşleşen en yüksek kayıtı getirir.

70.En az sayfa sayısı olan kitabın sayfa sayısını listeleyiniz.

71.En az sayfası olan kitabın adını ve sayfa sayısını listeleyiniz.

72.Dram türündeki en fazla sayfası olan kitabın sayfa sayısını bulunuz.

73.numarası 15 olan öğrencinin okuduğu toplam sayfa sayısını bulunuz.

SQL DATE / SQL DATEDIFF Kullanımı ÇALIŞMA SORULARI

DATEDIFF :Belirtilen tarihler arasındaki farkı hesaplamak için kullanılır.

GETDATE :Şuan ki tarih ve zamanı getirir. MySqlde now() fonksiyonu kullanılır.

74.Öğrencinin adını, soyadını ve yaşını listeleyin.

SQL GROUP BY Kullanımı ÇALIŞMA SORULARI

75.İsme göre öğrenci sayılarının adedini bulunuz.(Örn: ali 5 tane, ahmet 8 tane )

76.Her sınıftaki öğrenci sayısını bulunuz.
77.Her sınıftaki erkek ve kız öğrenci sayısını bulunuz.
78.Her öğrencinin adını, soyadını ve okuduğu toplam sayfa sayısını büyükten küçüğe doğru listeleyiniz.
79.Her öğrencinin okuduğu kitap sayısını getiriniz.

22 Yorum

  • “pg_restore: error: input file does not appear to be a valid archive” hatası, pg_restore komutuyla geri yükleme yapmaya çalıştığınız dosyanın geçerli bir arşiv dosyası olmadığını ifade eder. Bu hata genellikle şu nedenlerden kaynaklanır:

   1. Yanlış dosya seçimi: pg_restore komutunu kullanırken, geri yüklemek istediğiniz doğru dosyayı seçtiğinizden emin olun. Dosyanın doğru bir arşiv dosyası olduğundan emin olun.

   2. Dosya bozuk veya eksik: Geri yüklemek istediğiniz dosya eksik veya bozuk olabilir. Dosyayı doğru şekilde indirdiğinizden veya kopyaladığınızdan emin olun. Dosyanın boyutuna bakarak dosyanın tamamının indirildiğinden emin olun.

   3. Yanlış PostgreSQL sürümü: pg_restore komutunu kullanırken, geri yüklemek istediğiniz dosyanın PostgreSQL sürümüyle uyumlu olduğundan emin olun. Farklı bir PostgreSQL sürümüyle oluşturulmuş bir arşiv dosyasını geri yüklemeye çalışıyorsanız, bu hatayı alabilirsiniz.

   4. Arşiv dosyası olarak yanlış dosya türü: pg_restore, genellikle “.backup” uzantılı dosyaları geri yüklemek için kullanılır. Başka bir dosya türünü geri yüklemeye çalışıyorsanız, bu hatayı alabilirsiniz. pg_dump komutuyla oluşturulan bir arşiv dosyasını geri yüklemek için pg_restore kullanmalısınız.

   Bu sorunu çözmek için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

   1. Dosyayı kontrol edin: Dosyanın doğru bir şekilde indirildiğini ve eksik veya bozuk olmadığını doğrulayın. Dosyanın boyutuna bakarak tamamen indirildiğinden emin olun.

   2. Dosya türünü kontrol edin: Geri yüklemek istediğiniz dosyanın arşiv dosyası olduğundan emin olun. “.backup” uzantılı dosyalar genellikle pg_restore için kullanılır.

   3. PostgreSQL sürümünü doğrulayın: Geri yüklemek istediğiniz dosyanın PostgreSQL sürümüyle uyumlu olduğundan emin olun. Eğer farklı bir sürüm kullanıyorsanız, uyumlu bir sürümde geri yükleme yapmayı deneyin.

   4. Başka bir dosya deneyin: Eğer sorun hala devam ediyorsa, başka bir arşiv dosyası deneyin. Dosya hatalı olabilir veya oluşturulurken bir sorun oluşmuş olabilir.

 • 78. soruda
  select ograd,ogrsoyad,ogrenci.ogrno,count(*) as kitapsayisi from ogrenci,kitap,islem
  where ogrenci.ogrno=islem.ogrno and kitap.kitapno=islem.kitapno
  group by ograd,ogrsoyad,ogrenci.ogrno
  order by kitapsayisi

  select ograd,ogrsoyad,count(kitap.kitapadi) as kitapsayısı from ogrenci
  inner join islem on islem.ogrno=ogrenci.ogrno
  inner join kitap on kitap.kitapno=islem.kitapno group by ograd,ogrsoyad order by kitapsayısı

  iki sorgu da aynı sonucu vermeli ama vermiyor sebebi nerid

 • MERHABALAR
  Ben LOGO Tiger2 programinda calisiyorum program sqlservere bagli calisiyor sqlserverden nasil cari hesap bakiyelerimi gore bilirim yardamci olursaniz sevinerim ?!!!

 • Sqlde x kolonun içeriği görülmemesi için bloklandi. Bu kolunu count yaptığımda sonucu sıfır getiriyor. Nasıl saydirabilirim

 • Kütüphane VeriTabanının Uzantısı .mdf olduğu içim açılmıyor bana nasıl açabileceğimi söyleyebilir misiniz yada uzantıyı .bak veya .spl değiştirirseniz çok memnun olurum

  • Dikkatin için teşekkürler. Yukarıda düzelttim ama burada da yazayım.
   select * from kitap
   where kitap.turno =
   (
   select (tur.turno)
   from tur where turadi=’dram’
   )

 • MERHABALAR

  1.SUTUN DEĞERİ 1 VE 2 RAKAMLARDAN OLUŞUYOR

  2. SUTUN RAKALMLARDAN (FİYAT) DEĞERLERİ VAR

  BENİM İSTEDEĞİM

  3 VE 4 STUNU OLUŞTURMAK

  EĞER 1.SUTUN DEĞERİ 1 İSE 3 SUTUNU OLUŞTUR (2.SUTUNDAKİ SAYI GELSİN)

  EGER 1.SUTUN DEĞERİ 2 İSE 4 SUTUNU OLUŞTUR(2.SUTUNDAKİ SAYI GELSİN)

  A B (C) BORÇ / (D) ALACAK
  ———————————————————————-
  1 – 125,30 TL – 125,30 TL – ———

  2 – 140,00 TL – ——- 140,00 TL

  1- 150,00 TL —- 150,00 TL ————–

  2- 160,00 TL – ———— 160,00 TL

 • MERHABALAR
  benim söyle bi sorum olacak
  2 sutun var ben bunu 4 e çıkarmak istiyorum
  soru şöyle
  1.SUTUN DEĞERİ sadece 1 VE 2 RAKAMLARDAN OLUŞUYOR

  2. SUTUN RAKALMLARDAN (FİYAT) DEĞERLERİ VAR (ürünle ilgili fiyatlar)

  BENİM İSTEDEĞİM

  3 VE 4 SUTUNU OLUŞTURMAK

  EĞER 1.SUTUN DEĞERİ 1 İSE 3 SUTUNU OLUŞTUR (2.SUTUNDAKİ SAYI GELSİN)

  EGER 1.SUTUN DEĞERİ 2 İSE 4 SUTUNU OLUŞTUR(2.SUTUNDAKİ SAYI GELSİN)

  A B (C) BORÇ / (D) ALACAK

  1 125,30 TL 125,30 TL

  2 140,00 TL 140,00 TL

  1 150,00 TL 150,00 TL

  2 160,00 TL 160,00 TL

  ———————————————————————–

  ALT TOPLAMDA ALDIRABİLİRMİYİZ

  YARDIMLARINIZI BEKLİYORUM

 • 55.soru hatalı aşağıdaki gibi olacak.

  select
  ogrenci.ograd,ogrenci.ogrsoyad,count(islem.ogrno) as “okudugu_kitap_sayisi”
  from ogrenci
  left outer join islem on islem.ogrno = ogrenci.ogrno
  where sinif in (’10A’, ’10B’)
  group by islem.ogrno,ogrenci.ograd,ogrenci.ogrsoyad
  order by okudugu_kitap_sayisi desc

 • merhaba,

  kütüphane veri tabanını indirmek istedim ancak hata verdi, tekrar güncel linki paylaşabilir misiniz?

  Teşekkürler

Yorum yap

Web Tasarım & Programlama sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya Devam Edin