SQL Server

SQL Server Kod ile Tablo Oluşturma

Bu SQL Server yazısındada, SQL Server CREATE TABLE ifadesinin sözdizimi ve örneklerle nasıl kullanılacağını açıklar.

Açıklama

SQL Server CREATE TABLE ifadesi, bir tablo oluşturmanıza ve tanımlamanıza olanak tanır.

Sözdizimi

En basit haliyle, SQL Server’daki CREATE TABLE ifadesinin sözdizimi şöyledir:

 

SQL SERVER Kod ile Tablo Oluşturma (Örnek):

Musteri adında bir tane tablo oluşturuldu. id değeri birincil anahtar yapıldı ve identitiy(1,1) ile otomatik artan sayı olması sağlandı.

 

Yorum yap