SQL Server

SQL SERVER View (Görünüm) Oluşturma

View oluşturmadan önce SQL View Nedir sorusuna cevap bulalım.

SQL View Nedir?

SQL’deki görünümler bir tür sanal tablolardır. Bir görünümde ayrıca, veritabanındaki gerçek bir tabloda oldukları gibi satırlar ve sütunlar bulunur. Veritabanında bulunan bir veya daha fazla tablodan alanlar seçerek bir görünüm oluşturabiliriz. Bir Görünüm, bir tablonun tüm satırlarına veya belirli koşullara göre belirli satırlara sahip olabilir.

Diğer bir faide ile View‘ler sorguları basitleştirmek, erişim izinlerini düzenlemek, farklı sunuculardaki eşdeğer verileri karşılaştırmak veya bazı durumlarda sorgu süresini kısaltmak için kullanılan, gerçekte olmayan Select ifadeleri ile tanımlanmış sanal tablolardır. İçerisinde veri bulunmaz. Sadece tabloların görünümleridir. Kullanıcıların bazı kritik tabloların sadece belli sütunlarını veya satırlarını göstermesi gerektiği durumlarda kullanılabilir.

Bir View‘ in verileri çektiği gerçek tabloya base table (temel tablo) denir. Bir view temel tablonun tüm sütunlarını ya da bazı sütunlarını kapsayabileceği gibi birden fazla base table’in sütunlarını ya da bazı satırlarını da kapsayabilir.

Genel olarak bir view en basit haliyle aşağıdaki gibi oluşturulabilir.

CREATE VIEW view_adi
AS
SELECT sütun_adları
FROM base _tablo_adı

Aşağıdaki örneği inceleyelim.

Yukarıda görmüş olduğumuz tablo bizim temel tablomuz. Biz bu tablodaki istediğimiz sütunları alarak bir view oluşturacağız. Aşağıdaki ekran görüntüsünü incelediğimizde müşterileri_getir isminde bir view oluşturulduğunu ve müşterinin adı,soyadı ve sehir alanlarının gösterileceğini anlıyoruz. Sorgumuzu yazıp Execute ettiğimizde sol tarafta müşteri_getir isminde view‘ in oluştuğunu görmekteyiz.

Bu view‘i açtığımızda aşağıdaki ekran görüntüsünü alacağız.

.

Burada temel tablomuz olan müşteri tablosundan sadece istediğimiz alanları alarak bir görünüm (view) oluşturmuş olduk.

Örneğimizi biraz daha geliştirerek bu istediğimiz alanlardan sadece müşteri şehri Ankara olan kayıtları kapsayan ve ismi müşteri_Ankara olan bir view oluşturmak istersek sorgumuzu aşağıdaki gibi oluşturabiliriz.

Sorgumuzu yazıp çalıştırdığımızda müşteri_Ankara isimli view’ imiz oluşacaktır. View’ i açtığımızda kayıtlar aşağıdaki şekilde görüntülenecektir.

3 Yorum

  • yazmam gereken sorguda tablo ismini Label dan almam gerekiyo fakat sorguda hata veriyor. acaba bu mümkünmü yardımcı olursanız çok memnun olurum

    OleDbCommand veri = new OleDbCommand("SELECT * FROM '" + label11.Text + "'", baglantı2);

    • tek tırnakları kaldırın.
      ("Select *from "+label11.Text, baglantı2) şeklinde yaparsanız olacaktır.

Yorum yap

Web Tasarım & Programlama sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya Devam Edin