SQL Server

SQL String (Metinsel) Fonksiyonlar

String Fonksiyonları Sql de raporlamalarda sıkça kullanılan fonksiyonlardır. Metindeki karakter sayısını bulma, karakterleri büyütme veya küçültme, metindeki boşlukları kaldırma,karakter alma, metni kesme gibi işlemlerin gerçekleştirilmesi gibi işlemlerde kullanılırlar.

Bu yazımızda String Fonksiyonlardan ASCII(), CHAR(), CHARINDEX(), LEFT(), LEN(), LOWER(), LTRIM(), NCHAR(), PATINDEX(), REPLACE(), REPLICATE(), REVERSE(), RIGHT(), UPPER(), RTRIM(), SPACE(), STR(), STUFF(), SUBSTRING() VE UNICODE() fonksiyonlarının kullanımını ve ne amaçla kullanıldığını inceleyerek örnekler oluşturacağız.

SQL – ASCII() Fonksiyonu

Verilen bir karakterin ASCII tablosundaki değerini veren fonksiyondur. Eğer bir karakter yerine bir metin girilirse metnin ilk karakterini yani en solundaki karakterinin ASCII değerini verir.

Örnek:

 

SQL – CHAR() Fonksiyonu

0-255 arası girilen tam sayının ASCII tablosundaki karşılığı olan karakteri verir. Girilen sayı bu aralık dışındaysa NULL değeri döner.

Örnek:

 

SQL – CHARINDEX() Fonksiyonu

Bir metin içinde bir karakter dizisi aramak amacıyla kullanılır. 2 parametreli olarak ya da 3 parametreli olarak kullanılabilir. 3. parametre isteğe bağlı kullanılır. aramaya kaçıncı karakterden başlanacağı belirtilir. Eğer kullanılmazsa ilk karakterden arama başlatılır.

Geriye dönen değer bulunan değerin kaçıncı karakterden itibaren başladığıdır.

Örnek:

 

SQL – LEFT() Fonksiyonu

Verilen bir metnin soldan itibaren istenilen sayıda karakterlerini geri döndürür.

Örnek:

 

SQL- LEN() Fonksiyonu

Bir metnin karakter uzunluğunu verir. Metnin sonunda boşluklar varsa bunları göz önünde bulundurmaz. Örneğin aşağıdaki örnekte metin olarak ‘SQL Server Metinsel Fonksiyonlar      ‘ şeklinde bir metin olsaydı sonuç yine de 32 çıkacaktı.

Örnek:

 

SQL – LOWER() Fonksiyonu

Verilen metnin tümünü küçük harf olarak değiştirir.

 

SQL – LTRIM() Fonksiyonu

Verilen metnin başında varsa boşlukları silmeye yarar.

Örnek:

 

SQL – NCHAR() Fonksiyonu

Verilen bir tamsayı kodu karşılığı olan Unicode karakteri döndürür. 0-65535 arası değer alabilir.

Örnek:

 

SQL – PATINDEX() Fonksiyonu

Verilen bir paterne uyan  metnin başındaki karakterin pozisyonunu geri döndürür. Eğer verilen paterne uyan bir metin bulunamazsa “0” değeri dönecektir.

Örnek:

 

SQL – REPLACE() Fonksiyonu

Bu fonksiyon parametre olarak verilen birinci metin içerisinde ikinci metni gördüğü yerde ikinci metni silerek verilen üçüncü parametredeki metni yerleştirir. Örneği inceleyelim.

 Örnek:

 

SQL – REPLICATE() Fonksiyonu

Bir karakteri belirli sayıda  tekrar ettirmek için kullanılır.

Örnek:

 

SQL – REVERSE() Fonksiyonu

Verilen metni ters çevirmek için kullanılır.

Örnek:

 

SQL – RIGHT() Fonksiyonu

Bu fonksiyon metnin sağından istenen sayıda karakterin alınarak geri döndürülmesini sağlar.

 

SQL – UPPER() Fonksiyonu

Bu fonksiyon belirtilen metindeki tüm harfleri büyük harfe çevirir.

 

SQL – RTRIM() Fonksiyonu

Metnin sonundaki boşlukları silen fonksiyondur.

 

SQL – SPACE() Fonksiyonu

Belirli sayıda boşluk karakteri oluşturmak için kullanılan metinsel fonksiyondur.

 

SQL – SUBSTRING() Fonksiyonu

Bir metinde istenen bölümden istenen bir parçayı almak için kullanılır. Parametre olarak metin, parça almaya nereden başlanacağı ve kaç karakter alınacağı gönderilir. Örnek olarak aşağıda 5. karakterden başlanarak 6 karakterlik bir bölüm alınmıştır.

 

Yorum yap

Web Tasarım & Programlama sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya Devam Edin