Kategorisiz

Android Uygulama Bileşenleri (Activity, Intent, View, Layout, Service)

Android’de uygulama bileşenleri, bir uygulamanın temel yapı taşlarıdır ve bu bileşenler, sistemin veya kullanıcının uygulamamıza erişmesine izin vermek için bir giriş noktası görevi görür.

Aşağıdakiler, Android uygulamasında kullanılabilecek temel temel uygulama bileşenleridir.

  • Activities 
  • Intents
  • Content Providers
  • Broadcast Receivers 
  • Services 

Tüm bu uygulama bileşenleri, aşağıda gösterildiği gibi android uygulama açıklama dosyasında (AndroidMainfest.xml) tanımlanır.

AndroidManiFest.xml dosyasında bir android uygulama bileşenini bu şekilde tanımlayabiliriz.

Android Activity

Android’de Activity, bir kullanıcı arayüzüne (UI) sahip tek bir ekranı temsil eder ve kullanıcının uygulama ile etkileşime girmesi için bir giriş noktası görevi görür.

Örneğin, bir kişi listesi gösterme, yeni bir kişi ekleme ve kişileri aramak için başka bir etkinlik gibi birden çok etkinliği olan bir kişi uygulaması. İletişim uygulamasındaki tüm bu etkinlikler birbirinden bağımsızdır ancak daha iyi bir kullanıcı deneyimi sağlamak için birlikte çalışacaktır.

Android’deki Activity hakkında daha fazla bilgi edinmek için Android Activity konusunu inceleyebilirsiniz.

Android Intent

Android’de Intent, başka bir bileşenden bir eylem istemek için kullanılan bir mesajlaşma nesnesidir.

Android’de, niyetler esas olarak aşağıdakileri gerçekleştirmek için kullanılır.

  • Activity Başlatma
  • Service Başlatma
  • Broadcast

Android’de kullanılabilen iki tür amaç vardır, bunlar

Örtük Niyetler

  1. Implicit Intent
  2. Explicit Intent

Android’deki Intent hakkında daha fazla bilgi edinmek için bu Android Intent konusunu inceleyin.

Android Yayın Alıcıları

Android’de Yayın Alıcısı, bir sistemin uygulamaya düşük pil mesajı göndermek gibi olayları uygulamaya iletmesine olanak tanıyan bir bileşendir. Uygulamalar ayrıca, bir cihazda kullanmak için gerekli verilerin mevcut olduğunu diğer uygulamalara bildirmek için yayınları başlatabilir.

Genellikle, yayın etkinliklerini diğer uygulamalara iletmek için Amaçları kullanırız ve Yayın Alıcıları, kullanıcıya yayın etkinliğinin gerçekleştiğini bildirmek için durum çubuğu bildirimlerini kullanır.

Android’deki Yayın Alıcıları hakkında daha fazla bilgi edinmek için bu Android Yayın Alıcıları yazısını inceleyin.

Android İçerik Sağlayıcıları (Content Provider)

Android’de, İçerik Sağlayıcılar, isteklere göre uygulamalar arasında veri alışverişi yapmak için kullanışlıdır. İçerik Sağlayıcılar, dosya sisteminde, SQLite veritabanında, web’de veya uygulamamızın erişebileceği diğer herhangi bir depolama konumunda depolanan uygulama verilerini paylaşabilir.

Diğer uygulamalar, İçerik Sağlayıcıları kullanarak, içerik sağlayıcı tarafından sağlanan izinlere dayalı olarak uygulamamızın verilerini sorgulayabilir veya değiştirebilir. Örneğin, android, kişi bilgilerini yönetmek için bir İçerik Sağlayıcı (ContactsContract.Data) sağlar; uygun izinleri kullanarak herhangi bir uygulama, kişi bilgileri üzerinde okuma ve yazma işlemleri gerçekleştirmek için içerik sağlayıcıyı sorgulayabilir.

Android’deki İçerik Sağlayıcılar hakkında daha fazla bilgi edinmek için bu Android İçerik Sağlayıcıları yazısını inceleyin.

Ek Bileşenler

Android’de, uygulama mantığımızı uygulamak için yukarıdaki bileşenler (Etkinlikler, Amaçlar, İçerik Sağlayıcılar, Hizmetler ve Yayın Alıcıları) arasındaki ilişkiyi oluşturmak için kullanılan ek bileşenlerimiz vardır.

ComponentAçıklama
FragmentBunlar, bir aktivitede kullanıcı arayüzünün bir bölümünü temsil etmek için kullanılır.
LayoutBunlar, bir etkinlik veya uygulama için kullanıcı arabirimini (UI) tanımlamak için kullanılır.
ViewBunlar, düğmeler, listeler vb. gibi UI öğelerini kullanan bir uygulama için bir kullanıcı arabirimi oluşturmak için kullanılır.
ResourceBir android uygulaması oluşturmak için kodlama dışında görseller, ses dosyaları vb. gibi harici öğelere ihtiyacımız vardı.
Manifest FileBu, uygulama için bir yapılandırma dosyasıdır (AndroidManifest.xml) ve Etkinlikler, Amaçlar, İçerik Sağlayıcılar, Hizmetler, Yayın Alıcıları, izinler vb. hakkında bilgileri içerecektir.

Bunlar, gereksinimlerimize göre bir android uygulaması oluşturmak için gerekli olan ana uygulama bileşenleridir.

Yorum yap