Javascript Web Tasarım

javaScript Mükemmel Sayı Kontrolü

Bu örneğimizde kullanıcıdan text kutusu içine bir sayı girmesini isteyerek girdiği bu sayının mükemmel sayı olup olmadığını kontrol edeceğiz.

Kendisi hariç bütün pozitif bölenlerinin toplamı kendisine eşit olan sayılara mükemmel sayı denir. 6 bir mükemmel sayıdır. Çünkü 6’nın pozitif bölenleri 1,2,3 ve 6’dır. Kendisi hariç diğer bölenlerini toplarsak 1+2+3=6 eder.

javaScript Kodları:

Ekran Çıktısı:

Diğer Örnekler:

Yorum yap