Javascript Web Tasarım

JavaScript Switch – Case Kullanımı ve Örnekleri

Switch-Case ifadesinin kullanımı if-else if çalışma mantığına benzer. Belirli koşullara göre farklı işlemleri yapmak için kullanılır. Switch-Case temel yapısı aşağıdaki gibidir.

Şimdi Switch-Case Kullanımıyla ilgili birkaç örnek oluşturalım.

İlk örneğimizde güncel olarak bugünün tarihinden gün bilgisini new Date().getDay(); ile alarak aldığımız bu sayısal verinin Türkçe gün karşılığını ekranda yazdıracağız.
new Date().getDay(); ile 0-6 arası bir sayı geriye dönecektir. Burada dikkat edilmesi gereken;

0-Pazar
1-Pazartesi
..
..
6-Cumartesi

şeklinde değerleri ayarlamak olacaktır.

Şimdi Javascript kodlarımıza bakalım.

Ekran çıktısı aşağıdaki gibi olacaktır.

İkinci örneğimizde Switch-Case kullanımında birden fazla koşul için aynı değeri nasıl yazdırabileceğimizi göreceğiz. Örneğimizde yine yukarıdaki örneğe benzer bir şekilde gün bilgisini kullanarak hafta içi ya da hafta sonu olduğunu ekranda yazdıracağız.
1-5 arası değer dönmesi durumunda hafta içi 0 veya 6 değeri dönmesi durumunda hafta sonu olarak ekranda yazdıracağız.

Kodlarımız:

Diğer Örnekler:

Yorum yap