Windows 10

α Alfa İşareti Nasıl Yapılır?

Alfa (büyük / küçük harf Α α), Antik ve Modern Yunanca’da “a” sesini temsil etmek için kullanılan Yunan alfabesinin ilk harfidir. Yunan rakamları sisteminde 1 değeri vardır. Ondan gelen harfler Roma A ve Kiril A’dır.

Alfa genellikle fizikte ve kimyada bir sembol olarak veya nesnelerin isimlerinde kullanılır, örneğin alfa parçacıkları (iki proton ve iki nötron, bir helyum çekirdeği ile aynı olan bir parçacığa bağlanmıştır). Sembol aynı zamanda matematikte cebirde, örneğin açıları adlandırmada ve istatistikte istatistiksel anlamlılık seviyesini temsil etmek için çok kullanılır.

Klavyeden Alfa işareti Çıkarma

ALT + 224 (945)

Alfa İşareti Kopyalama

Yorum yap