WORD

MS Word Test Soruları ve Cevapları (50 Soru)

Microsoft Word için hazırlanmış 50 adet test sorusu ve cevaplarına bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

1. Microsoft Word programını çalıştırmanın yolu aşağıdakilerden hangisidir?
a) Başlat – Programlar – Microsoft Office
b) Başlat – Ayarlar
c) Başlat – Programlar – Donatılar
d) Başlat – Ayarlar – Denetim Masası

2. Normal sayfa görünümünden sayfa düzenine geçmek için kullandığımız yol aşağıdakilerden hangisidir?
a) Dosya – Sayfa Yapısı
b) Görünüm – Sayfa Düzeni
c) Ekle – Sayfa Düzeni
d) Görünüm – Bağlantılı Görünüm

3. Sayfanın görünüm oranını değiştirmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
a) Dosya – Sayfa Yapısı- Yakınlaştır
b) Görünüm – Yakınlaştır
c) Düzen – Yakınlaştır
d) Biçim – Otomatik Biçim

4. Herhangi bir araç çubuğunu ekranda etkin yapıp kaldırmak için hangi yol izlenmelidir?
a) Düzen – Araç Çubukları
b) Dosya- Araç Çubukları
c) Görünüm-Araç Çubukları
d) Ekle- Araç Çubukları

5. Belgeye üst bilgi ve alt bilgi eklemek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
a) Görünüm – Alt Bilgi Üst Bilgi
b) Dosya – Alt Bilgi Üst Bilgi
c) Ekle – Alt Bilgi Üst Bilgi
d) Biçim – Alt Bilgi Üst Bilgi

6. Belgeye sayfa numarası eklemek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır ?
a) Düzen – Sayfa Numarası
b) Dosya – Sayfa Numarası
c) Biçim – Sayfa Numarası
d) Ekle – Sayfa Numarası

7. Yazıyı numaralandırmak veya yazıya madde işareti eklemek için kullandığımız menü aşağıdakilerden hangisidir?
a) Dosya –Sayfa Yapısı
b) Ekle – Madde imleri ve Numaralandırma
c) Ekle – Sayfa Numaraları
d) Biçim – Madde İmleri ve Numaralandırma

8. Sayfaya kenarlık eklemek veya gölgelendirme yapmak için kullandığımız menü aşağıdakilerden hangisidir?
a) Dosya –Kenarlık ve Gölgelendirme
b) Biçim – Kenarlık ve Gölgelendirme
c) Görünüm – Kenarlık ve Gölgelendirme
d) Tablo ve Kenarlıklar Araç Çubuğu

9. Bir yazıyı kopyalama yöntemini kullanarak çoğaltmanın geçerli ve en uygun kullanımı hangisidir?
a) Kes – Yapıştır
b) Kopyala – Yapıştır
c) Kes – Kopyala – Yapıştır
d) Hiçbiri

10. Bir belgenin yazıcıdan çıkmadan önceki en son hâlini görmek için kullandığımız işlev aşağıdakilerden hangisidir?
a) Baskı Önizleme
b) Sayfa Yapısı
c) Sayfa Düzeni Görünümü
d) Hiçbiri

11. Belgenin kenar boşluklarını ayarlamak için kullanılan menü ve uygun seçenek hangisidir?
a) Dosya – Sayfa Yapısı – Kenar Boşlukları
b) Dosya – Sayfa Yapısı – Kâğıt
c) Dosya – Sayfa Yapısı – Düzen
d) Hiçbiri

12. 12a+b (a+b alt simge) olarak yazmak için hangi yolu kullanırız?
a) Ekle –Yazı Tipi – Alt simge
b) Biçim – Alt simge
c) Biçim –Yazı Tipi – Alt simge
d) Ekle -Alt simge

13. Ctrl+Home tuşunun işlevi aşağıdakilerden hangisidir.
a) İmleci belgenin başına getirir.
b) İmleci belgenin sonuna getirir.
c) İmleci paragraf başına getirir.
d) İmleci paragraf sonuna getirir.

14. Ctrl+End tuşunun işlevi aşağıdakilerden hangisidir?
a) İmleci belgenin başına getirir.
b) İmleci belgenin sonuna getirir.
c) İmleci paragraf başına getirir.
d) İmleci paragraf sonuna getirir.

15. Birden fazla belge ile çalışırken tüm belgeleri ekranda görebilmek için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
a) Pencere menüsü kullanılmalıdır
b) Dosya menüsü kullanılmalıdır
c) Görünüm menüsü kullanılmalıdır
d) Yardım menüsü kullanılmalıdır

16. Aşağıdakilerden hangisi Microsoft Word ana menülerinden birisi değildir?
a) Dosya
b) Düzen
c) Ekle
d) Veri

17. Belge içerisindeki karakter, satır, kelime vb. gibi bilgileri saymayı sağlayan komut Aşağıdakilerden hangisidir?
a) Araçlar/Dil
b) Araçlar/Sözcük Sayımı
c) Biçim/sütunlar
d) Biçim/Biçem

18. Belge içerisinde yer alan bir tablodaki birkaç hücreyi tek hücre haline getirebilmeyi sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?
a) Tablo/Sütun ekle
b) Tablo/Satır Ekle
c) Tablo/Hücreleri Birleştir
d) Tablo/Hücreleri Böl

19. Belge içerisinde yer alan bir tablodaki bir hücreyi birkaç hücre haline getirebilmeyi sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?
a) Tablo/Sütun ekle
b) Tablo/Satır Ekle
c) Tablo/Hücreleri Birleştir
d) Tablo/Hücreleri Böl

20. Çalışma sayfanızın yönünü(yatay, dikey) değiştirmek için aşağıdaki hangi menü ve sekme kullanılır?
a) Dosya-sayfa yapısı-kâğıt boyutu
b) Dosya-sayfa yapısı-yönlendirme
c) Dosya-sayfa yapısı-seçenekler
d) Dosya-sayfa yapısı-kenarlar

21. CTRL+Y kısa yol tuşunun görevi aşağıdakilerden hangisidir?
a) En son yapılan işlemi tekrar eder
b) En son yapılan işlemi geri alır
c) En son yapan işlemi siler
d) En son yapılan işlemleri saklar

22. Çalışılan bir metne başka bir dosya ilavesi aşağıdakilerden hangi seçenekle yapılır?
a) Dosya/Dosya
b) Ekle/Dosya
c) Biçim/Dosya
d) Araçlar/Dosya

23. Bir dosyaya belge koruma parolası aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılmalıdır?
a) Dosyayı kaydetme aşamasındaki genel seçeneklerden – Belgeyi Koru
b) Araçlar menüsünden Belgeyi Koru seçeneği
c) Dosyayı kaydettikten sonra, dosyayı tekrar açma aşamasında
d) Araçlar menüsünden – Özelleştir – Belgeyi Koru

24. Cetvel hangi menüden iptal edilir ve kaldırılır?
a) Dosya
b) Düzen
c) Görünüm
d) Ekle

25. Pencere menüsündeki böl seçeneği ne işe yarar?
a) Belgeyi iki parça halinde gösterir.
b) Tablodaki seçili hücreleri böler.
c) Tablodaki bölünmüş hücreleri birleştirir.
d) Belgeyi sütunlara ayırır.

26. Belgeye açma ve değiştirme parolası vermek için hangi yol izlenir?
a) Araçlar – Seçenekler – Güvenlik
b) Dosya – Farklı Kaydet – Güvenlik Seçenekleri
c) Araçlar- Özelleştir-Güvenlik
d) Dosya – Özellikler- Güvenlik

27. Word programında hazırlanan dosyaların uzantısı aşağıdakilerden hangisidir?
a) .xls
b) .bmp
c) .doc
d) .dot

28. Kelime üzerinde farenin sol tuşu ile çift tıklama ne anlama gelir?
a) Kelimeyi seçer
b) Paragrafı seçer
c) Satırı seçer
d) Kursörü metnin sonuna götürür

29. Kelime üzerinde farenin sol tuşu ile üç kez tıklamak ne anlama gelir?
a) Kelimeyi seçer
b) Paragrafı seçer
c) Satırı seçer
d) Kursörü metnin sonuna götürür

30. Düz metin yazarken ENTER tuşuna basmak Word için ne anlama gelir?
a) Kelimeler arası boşluk
b) Yeni sütun başı
c) Yeni paragraf başı
d) Yeni sayfa başı
Microsoft Word İşletmenlik Soruları
31. Düz metin yazarken Ctrl + ENTER tuşlarına basmak Word’de ne anlama gelir?
a) Kelimeler arası boşluk
b) Yeni sütun başı
c) Yeni paragraf başı
d) Yeni sayfa başı

32. Seçili olan bir yazıyı farklı bir yere taşımak için aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
a) Seçili metin üzerinde farenin sol tuşuna basılı tutularak istenilen yere kadar sürüklenir
b) Düzen – Kes ve istenilen yerde Düzen – Yapıştır
c) Farenin sağ tuş menüsünden Kes ve istenilen yerde Yapıştır
d) Düzen – Git seçeneği kullanılır.

33. Dosya kapat seçeneği için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Word programı kapanır
b) Açık olan belge kapanır
c) Standart araç çubuğu kapanır
d) Bilgisayarı kapatmaya yarar

34. Belge üzerinde seçili olan alan klavyeden nasıl kopyalanır?
a) Ctrl + Z
b) Ctrl + C
c) Ctrl + X
d) Ctrl + V

35. Belge üzerinde seçili olan alan klavyeden nasıl kesilir?
a) Ctrl + Z
b) Ctrl + C
c) Ctrl + X
d) Ctrl + V

36. Belge üzerinde daha önceden kesilen veya kopyalanan bir alan klavyeden nasıl yapıştırılır?
a) Ctrl + Z
b) Ctrl + C
c) Ctrl + X
d) Ctrl + V

37. Word’de belgenin tüm ekranı kaplaması için aşağıdaki seçeneklerin hangisi kullanılır?
a) Düzen – Bul
b) Görünüm – Tam ekran
c) Biçim – Biçem
d) Görünüm – Sayfa Düzeni

38. Belgeyi değişik bir isimle saklamak için aşağıdaki şıklardan hangisi kullanılır?
a) Dosya – Farklı kaydet
b) Dosya – Ad değiştir
c) Düzen – Yeni Adla kaydet
d) Dosya – Kaydet

39. Kısaltması yazıldıktan sonra boşluk bırakıldıktan sonra uzun halini yazan seçenek aşağıdakilerden hangisidir(Örn: T.C. = Türkiye Cumhuriyeti)
a) Dosya – Otomatik Düzeltme Seçenekleri – Otomatik metin
b) Araçlar – Otomatik Düzeltme Seçenekleri – Otomatik Düzelt
c) Otomatik biçim – Otomatik düzelt
d) Yazım ve Dilbilgisi

40. Dosya – Yazdır seçeneği ile aşağıdakilerden hangisi yapılamaz?
a) Sadece istenilen sayfaları(3,5,8-12 vb..) yazıcıdan çıkartmak
b) Sadece tek numaralı sayfaları yazıcıdan çıkartmak
c) Belgeye koruma parolası vermek
d) Sadece çift numaralı sayfaları yazıcıdan çıkartmak

41. Word programı temel olarak ne amaçla kullanılmaktadır?
a) Kelime işlemci programıdır. Belge ve dokümanlar hazırlanır
b) Resim hazırlanır.
c) Hesap tabloları oluşturulur.
d) Sürücüler üzerinde kopyalama ve taşıma işlemleri yapılır.

42. Düzen – bul seçeneği hangi işlevi gerçekleştirir?
a) Belge içerisinde belirtilen kelime ve kelime gruplarını arar.
b) Bilgisayardaki belirtilen dosyaları bulur.
c) Hatalı sözcükleri bulup altlarını kırmızıçizgi ile çizer.
d) Toplam sözcük sayısını verir.

43. Belgenin herhangi bir noktasında iken belge başına gelebilmek için aşağıdaki seçeneklerin hangisi yapılmalıdır?
a) Page Up
b) Page Down
c) Ctrl + Home
d) Ctrl + End

44. Her sayfanın başına “Bilgisayar Sınavı” yazdırmak hangi seçenek ile yapılır?
a) Görünüm – Üstbilgi Altbilgi
b) Dosya – Üstbilgi Altbilgi
c) Ekle – Üstbilgi Altbilgi
d) Düzen – Üstbilgi Altbilgi

45. Yazıda seçili olan bir metnin yazı tipi boyutu hangisi ile değiştirilebilir?
a) Farenin sağ tuşu ve yazı tipi seçeneği
b) Farenin sağ tuşu ve Kes seçeneği
c) Ekle menüsü ve Kesme seçeneği
d) Farenin sağ tuşu ve Paragraf seçeneği

46. Araç çubukları ne için kullanılır?
a) Menülerde olmayan seçenekler araç çubuklarında bulunur.
b) Menüleri kullanmak daha kolay olduğu için araç çubukları kullanılır.
c) Araç çubuklarını kullanmak menülerden daha pratik olduğu için
d) Program penceresinin görüntüsünü güzelleştirir.

47. Belgeye resim eklemek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
a) Ekle – Resim – Küçük Resim
b) Ekle – Simge – Küçük Resim
c) Ekle – Alan – Resim
d) Ekle – Grafik

48. Belgeyi bir sayfa büyüklüğünde görmek için aşağıdaki seçeneklerden hangisi kullanılır?
a) Görünüm – Tam Ekran
b) Görünüm – Yakınlaştır – Tüm sayfa
c) Görünüm – Yakınlaştır – Sayfa Genişliği
d) Görünüm – Yakınlaştır – Çoklu Sayfa

49. Word’de açık olan belgelerin listesini nereden görebiliriz?
a) Pencere
b) Görünüm
c) Biçim
d) Araçlar

50. Klavyede olmayan karakterler nasıl eklenir?
a) Ekle – Simge
b) Ekle – Özel Karakterler
c) Ekle – Alan
d) Ekle – Resim

Cevaplar

1 A 2 B 3 B 4 C 5 A
6 D 7 D 8 B 9 B 10 A
11 A 12 C 13 A 14 B 15 A
16 D 17 B 18 C 19 D 20 B
21 A 22 B 23 B 24 C 25 A
26 A 27 C 28 A 29 B 30 C
31 D 32 D 33 B 34 B 35 C
36 D 37 B 38 A 39 B 40 C
41 A 42 A 43 C 44 A 45 A
46 C 47 A 48 A 49 A 50 A

2 Yorum

Yorum yap

Web Tasarım & Programlama sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya Devam Edin