WPF Form Örnekleri

WPF PasswordBox Kullanımı

PasswordBox şifre girişlerinde kullanılır. Klavyeden basılan tuş yerine istenilen herhangi bir karakterin text kutusunda görüntülenmesi sağlanır. Kullanımı şu şekildedir.

Kodları incelediğimizde PasswordChar özelliğiyle “.” karakterinin ayarlandığını görüyoruz. MaxLength özelliği ile ise şifre kutusunun maksimum 8 karakter girilebilecek şekilde ayarlandığını görmekteyiz.

Yorum yap