veritabanı – Web Tasarım & Programlama

Etiket veritabanı

C# Programlama SQL Windows Form Örnekleri

C# SQL Server Veritabanı Bağlantısı (Select-İnsert-Update-Delete)

Bu yazımızda C# SQL Server veritabanı bağlantısı için 2 örnek gerçekleştireceğiz. İlk örneğimiz için SQL Server da “okul” veritabanındaki “ogrenci” “tablosunu kullanacağız. Tablomuzu yukarıdaki şekilde oluşturduktan sonra formumuzu da aşağıdaki şekilde oluşturalım.   Kodlarımızı inceleyelim. Sql server bağlantısı için; using System.Data.SqlClient; 123  using System.Data.SqlClient;  eklememiz gerekiyor. Öncelikle SqlConnection...

SQL

SQL Server MIN()

Belirlenen kolon içindeki en düşük değeri verir.Kullanımı şu şekildedir. Select MIN(<kolon_ad ı> from <tablo_ad ı> </tablo_ad></kolon_ad> 1234  Select MIN(<kolon_ad ı> from <tablo_ad ı></tablo_ad></kolon_ad>  Örnek:

SQL

SQL Server MAX()

Belirlenen kolon içerisindeki en yüksek değeri verir. Örnek: “ogrenci” tablosundaki içerisinde en büyük öğrenci numarasını gösterelim. Select MAX(&lt;kolon_adı&gt;) from &lt;tablo_adı&gt;; 123  Select MAX(&lt;kolon_adı&gt;) from &lt;tablo_adı&gt;;  Örnek uygulama

SQL

SQL Server COUNT() Fonksiyonu

Tablodaki kayıt sayısını almak için kullanılır. NULL içeren veriyi dikkate almayacaktır. Kullanımı şu şekildedir. Select <kolon_ad ı> from <tablo_ad ı>; </tablo_ad></kolon_ad> 1234  Select <kolon_ad ı> from <tablo_ad ı>;</tablo_ad></kolon_ad>  Örnek uygulama :

C# Programlama Windows Form Örnekleri

DataGridView’ de Farenin Sağ Tuşuna Basarak Seçim Yapma C#

Yukarıdaki gibi bir form örneğinde farenin sağ tuşuna bastığımızda datagridview’ deki satırın seçili hale gelmesi için; Datagridview üstüne tıklanır ve event bölümünden “MouseDown” çift tıklanır. Daha sonra gelen kod penceresinde ;   if (e.Button == MouseButtons.Right)//farenin sağ tuşuna basılmışsa { int satir = dataGridView1.HitTest(e.X, e.Y).RowIndex; if (satir &gt;-1) { dataGridView1.Rows[satir].Selected = true;//bu tıkladığımız alanı seçtiriyoruz } }...

SQL

SQL SERVER KAYIT SİLME (DELETE)

Verilerin silinmesi için kullanılır. Aşağıdaki sorgumuzu yazdıktan sonra çalıştırdığımızda “okul” veritabanında bulunan “ogrenci” tablosundaki “ogrenci_no” değeri 3 olan kişiye ait bilgilerin silinmesi sağlanacaktır.   use okul go delete from ogrenci where ogrenci_no=3 12345  use okulgodelete from ogrenci where ogrenci_no=3 

SQL

SQL SERVER KAYIT EKLEME (INSERT)

SQL Server‘da oluştulmuş olan tablolara kayıt eklemek için kullanılır. Örnek: “okul” veritabanındaki “ogrenci” tablosuna kayıt eklemek için sorgu ekranında; use okul go insert into ogrenci (ogrenci_no,ogrenci_ad,ogrenci_soyad,ogrenci_sehir) values(1,'Emirhan','Candan','İstanbul') insert into ogrenci (ogrenci_no,ogrenci_ad,ogrenci_soyad,ogrenci_sehir) values(2,'Melek','Varlı','Edirne') insert into ogrenci (ogrenci_no,ogrenci_ad,ogrenci_soyad,ogrenci_sehir)...