Android

Android Java ile İki Sayıyı Toplayan Mobil Uygulama

Bu örnekte kullanıcıdan iki sayı isteyerek Button tıklandığında bu sayıları toplayan ve sonucu gösteren bir mobil uygulama oluşturacağız.

Tasarım:

activity_main.xml dosyamız:

MainActivity.java dosyamız:

Ekran Çıktısı:

Android Programlama 2 Sayının Toplamı

Yorum yap