Android

Android Uygulama Geliştirme: For Döngüsü Kullanarak ListView’ de Sayı Listeleme

Android uygulama geliştirmeye yeni başlayanlar için ListView kullanımını anlatan bir örnek uygulamaya oluşturacağız. Bu örnekte, basit bir butona tıklanıldığında 1’den 20’ye kadar olan sayıların listelendiği bir uygulama yapacağız.

Giriş

Android Studio’da ListView kullanmak, verileri düzenli bir şekilde listeleyerek kullanıcılara göstermek için yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. Bu örnekte, ArrayAdapter ve ListView kullanarak basit bir liste uygulaması yapacağız.

Uygulama Tasarımı

Uygulamamız iki temel bileşenden oluşuyor: bir buton (Button) ve bir liste görünümü (ListView). Bu bileşenler, activity_main.xml dosyasında tanımlanmıştır.

MainActivity.java Kodları

Bu bölümde, MainActivity sınıfındaki Java kodlarını inceleyeceğiz. Butona tıklandığında ListView‘e sayıları listeleyen basit bir fonksiyon içeriyor.

Bu kod parçacığı, btnListele adlı bir butona tıklandığında çağrılan listele fonksiyonunu içerir. Bu fonksiyon, 1’den 20’ye kadar olan sayıları içeren bir ArrayList oluşturur ve bu sayıları ArrayAdapter kullanarak ListView‘e ekler.

Sonuç

Bu örnek uygulama, Android Studio kullanarak ListView kullanımını anlamak isteyen geliştiricilere yöneliktir. Butona tıklandığında dinamik olarak liste oluşturarak, ListView’in temel kullanımını göstermektedir. Uygulamayı geliştirerek, farklı özellikler ve özelleştirmeler ekleyebilir ve Android uygulama geliştirme yolculuğunuza devam edebilirsiniz.

Yorum yap