C# Console Örnekleri

Bilgisayar tarafından rastgele tutulan 10 sayıdan 50′ den yukarı olanların ortalamasını bulan Console programı

🠔 C# Basit Console Örnekleri

Bilgisayar tarafından rastgele tutulan 10 sayıdan 50′ den yukarı olanların ortalamasını bulan Console örneği:

 

1 Yorum

Yorum yap