C# Console Örnekleri

Bilgisayar tarafından rastgele tutulan 10 sayıdan 50′ den yukarı olanların ortalamasını bulan Console programı

? C# Basit Console Örnekleri

Bilgisayar tarafından rastgele tutulan 10 sayıdan 50′ den yukarı olanların ortalamasını bulan Console örneği:

 

2 Yorum

Yorum yap