C# Console Örnekleri

Bilgisayarın rastgele tuttuğu 10 sayıdan çift ve tek olanların sayısını gösteren Console programı

🠔 C# Basit Console Örnekleri

Bilgisayarın rastgele tuttuğu 10 sayıdan çift ve tek olanların sayısını gösteren Console Örneği:

Ekran Çıktısı:

 

Yorum yap