C# C# Windows Form Örnekleri

C# Butona Basıldığında Seçili RadioButton Text Özelliğini Alma

Bu örnekte C# Windows Form ile form üzerinde bulunan radioButton kontrollerinden seçim yapılan radioButton kontrolünün Text özelliğini almayı göreceğiz.

Örneğimizi iki farklı şekilde oluşturacağız. Birinci yöntem Foreach döngüsü ile tüm radiobutton kontrollerinin dolaşılıp seçili olanın Text özelliğinin getirilmesini sağlayacak. Bu yöntemde radiButton kontrolleri bir groupBox ile gruplanacaktır.

İkinci yöntem anlaşılması biraz daha kolay fakat radioButton sayısı arttıkça kod satırını arttıran klasik if-else if koşul yöntemi şeklinde olacaktır.

Uygun olan yöntemi kullanbilirsiniz.

 

C# Kodları:

 

1 Yorum

Yorum yap