C#

C# DateTime Kullanımı – Tarih Saat İşlemleri

C# programlama dilinde tarih ve zaman işlemlerini System isim alanında bulunan DateTime ve TimeSpan yapıları ile gerçekleştirebilirsiniz.

DateTime yapısını gün, ay, yıl, saat, dakika, saniye gibi bilgileri tutmak için kullanılabilirken, TimeSpan yapısını ise iki tarih arasındaki farkı temsil etmek için kullanılır.

Bu yazımızda DateTime kullanımı, DateTime özellikleri ve metotları ile ilgili bilgiler vererek örneklerle anlatmaya çalışacağım.

Öncelikli olarak DateTime yapısının içinde tutabileceğimiz en küçük ve en büyük tarih bilgisinin ne olduğuna bakalım.

Yukarıdaki kodları çalıştırdığımızda aşağıdaki sonucu elde ederiz.

Now – Today

Şimdi de DateTime yapısının iki önemli ve çok kullanılan Now ve Today özelliğine bakalım.

Now anlık tarih ve saat bilgisini verirken Today ise o anki tarih bilgisini verir. Today saat bilgisini (00:00:00) olarak gösterir.

Aşağıdaki kodları yazıp çalıştıralım.

Ekran çıktısı aşağıdaki olacaktır.

Aynı işlemleri aşağıdaki gibi bir DateTime nesnesi oluşturarak ta gerçekleştirebiliriz.

Ekran çıktısı yine aynı olacaktır.

Bir DateTime nesnesini aşağıdaki metotlar ile oluşturmakta mümkündür.

Örnek olarak yıl, ay ve gün bilgisini kendimiz kod içinde gireceğimiz bir örnek oluşturalım;

Ekran Çıktısı:

DateTimePicker Kontrolü Kullanarak Tarih Bilgisi Alma

Şimdi de formumuza eklemiş olduğumuz DateTimePicker kontrolünü kullanarak tarih bilgisini nasıl alacağımıza bakalım.

Kodlarımız:

Ekran Çıktısı:

DateTime Özellikleri

DateTime yapısının kullanabilceğimiz bir çok güzel özelliği bulunmaktadır.

Bütün bu özellikler aşağıda verilmiştir. Açıklamalardaki parantez içindeki türler, özelliğin türünü belirtmektedir.

 • Date: DateTime nesnesine ilişkin saat dışındaki bilgiyi verir. (DateTime)
 • Month: DateTime nesnesinin ay bilgisini verir. (int)
 • Day: DateTime nesnesinin gün bilgisini verir. (int)
 • Year: DateTime nesnesinin yıl bilgisini verir. (int)
 • DayOfWeek: DateTime nesnesinin haftanın kaçıncı günü olduğunu bilgisini verir. (DayofWeek Numaralandırması)
 • DayOfYear: DateTime nesnesinin yılın kaçıncı gününe denk geldiği bilgisini verir. (int)
 • TimeOfDay: Saat 00:00:00 dan itibaren ne kadar zaman ne kadar zaman geçtiğini TimeSpan nesnesi olarak verir.(TimeSpan)
 • Hour: DateTime nesnesinin saat bilgisini verir. (int)
 • Minute: DateTime nesnesinin dakika bilgisini verir. (int)
 • Second: DateTime nesnesinin saniye bilgisini verir. (int)
 • Millisecond: DateTime nesnesinin mili saniye bilgisini verir. (int)
 • Ticks: Date time nesnesindeki tarih ile 1 Ocak 0001, 00:00:00 tarihi arasındaki 100 nanosaniyelik peryotların sayısını verir. (long)

Yukarıdaki tüm özellikleri bir örnekte kullanalım.

C# Kodları:

Ekran Çıktısı:

C# Verilen Tarihe Gün, Ay, Yıl, Dakika, Saniye vb. Ekleme

DateTime nesnesinin belirttiği tarih ve saat bilgisine gün, ay, yıl, saat, dakika, saniye gibi eklemeler yapılabilir.

Bu işlemler için AddDays, AddMonths, AddYears, AddHours, AddMinutes, AddSeconds metotlarını kullanabiliriz.

Aşağıdaki örnek bu metotların nasıl kullanılabileceğini göstermektedir.

C# Kodlarımız:

Ekran Çıktısı:

C# İki Tarih Arası Farkı Bulma

C# iki tarih arasındaki farkı gün, saat, dakika, saniye vb bulmak çok kolay bir işlemdir. Bunun için TimeSpan nesnesi kullanılabilir.

Örnek:

Ekran Çıktısı:

1 Yorum

Yorum yap