C# C# Windows Form Örnekleri

C# Form ile Girilen Doğru Yanlış Sayısına Göre Net Hesaplama

Bu yazımızda C# Windows Form’ da bir test sonucu verilen doğru cevap sayısı ve yanlış cevap sayısına göre o derse ait net sayısının nasıl hesaplanacağını gösteren bir örnek oluşturacağız.

Form tasarımı yukarıda görüldüğü şekilde olacaktır. 9 adet textBox, 6 adet Label ve 1 adet Button denetimini yukarıdaki gibi yerleştiriyoruz.

Örneğimizde üç derse ait verileri (doğru ve yanlış sayıları) ilgili TextBox denetimlerine gireceğiz ve Hesapla butonuna bastığımızda net sayılarının textbox’ larda göüntülenmesini sağlayacağız.

Kullanıcının net sayılarının gösterildiği textbox denetimlerine herhangi bir giriş yapmasını engellemek için bu textboxların Enabled özelliklerini False olarak değiştirelim.

TextBox denetimlerine ve Button denetimine ait Name özelliklerini aşağıdaki gibi değiştirelim.

textBox1 >>> txtTurkceDogru
textBox2 >>> txtTurkceYanlis
textBox3 >>> txtTurkceNet
textBox4 >>> txtMatDogru
textBox5 >>> txtMatYanlis
textBox6 >>> txtMatNet
textBox7 >>> txtFizDogru
textBox8 >>> txtFizYanlis
textBox9 >>> txtFizNet

button1 >>> btnHesapla

Şimdi programımızın nasıl çalışacağını kısaca özetleyelim.

Programımız derslere ait doğru ve yanlış sayıları girilip Hesapla butonuna basıldığında çalışacaktır.

Button nesnesi tıklandığında ilgili derslere ait net sayısı hesaplanacak ve gösterilecektir.

Net sayısı doğru sayısından, Yanlış sayısının dörtte biri çıkarılarak bulunacaktır.

Yani 4 yanlış 1 doğruyu götürecektir.

Şimdi bu doğrultuda aşağıdaki kodları oluşturalım.

C# Kodları:

Yorum yap