C# Console Örnekleri

C# Girilen Metinde Toplam Harf, Rakam, Özel Karakter Sayısını Bulma

Bu örnekte bir metni kullanıcıdan girdi olarak alan bir C# programı oluşturuyoruz ve daha sonra o metinde kaç karakter olduğu, kaç karakterin harf olduğu, kaç karakterin rakam ve kaç özel karakterin olduğu şeklinde çıktı veriyoruz. (Sembol, boşluk vb. karakter)

C# Kodları:

Ekran Çıktısı:

Yorum yap