C# Console Örnekleri

C# Girilen Sayının Asal Olup Olmadığını Bulma

🠔 C# Basit Console Örnekleri

Bu örneğimizde farklı yöntemlerle C# Asal Sayı Kontrolü gerçekleştireceğiz. C# Console uygulaması ile kullanıcının girdiği sayının asal sayı olup olmadığını bularak ekranda göstereceğiz. Öncelikli olarak asal sayının tanımını yaparak hatırlayalım.

Asal sayı : Sadece 1′ e ve kendisine kalansız olarak bölünebilen 1′ den büyük sayılardır. Bu tanıma göre istisna durumları değerlendirmek gerekirse 1 sayısı asal sayı kabul edilmemektedir.

Yapacağımız örnekte girilen sayıyı alarak 1 ve kendisi hariç sayılara kalansız bölünüp bölünmediğini kontrol edeceğiz.

Eğer kalansız bölünmüyorsa bu sayının asal sayı olduğunu anlayacağız.

Eğer kendisine kadar olan sayılardan herhangi bir sayıya kalansız olarak bölünüyorsa diğer sayılara bakmamıza gerek kalmadan döngüden çıkarak bu sayının asal sayı olmadığı mesajını vereceğiz.

Örneği çok farklı yollardan çözmek mümkündür. Bizde örneğimizi For Döngüsü, While Döngüsü ve Metot Kullanarak farklı şekillerde oluşturacağız.

Örnek ekran çıktısı:

Örneğe ait C# Kodlarımız :

Çözüm 1 : For Döngüsü kullanarak-1

Çözüm 2: For döngüsü kullanarak 2

Çözüm 3: While Döngüsü kullanarak

Çözüm 4: Metot / Fonksiyon Kullanarak

Video:

Yorum yap