C#

C# ile Soket Programlama

Bu yazıda C# soket programlamayı öğreneceğiz. İlk olarak, bir C# soketinin nasıl oluşturulacağını ve önceden tanımlanmış IP ve protokol aracılığıyla gelen mesajları dinlemeye başlayan bir dinleyici düğümünün nasıl kurulacağını göreceğiz. Ayrıca bir dinleyiciye mesaj gönderecek ve Sockets kullanarak okuyacak bir istemci uygulamasının nasıl oluşturulacağını da göreceğiz. Örnek kod C# ve .NET Core ile yazılmıştır.

Soket Programlama Nedir?

Bilgisayar ağlarındaki soketler, iki veya daha fazla bilgisayar arasında bağlantı kurmak ve bir bilgisayardan diğerine veri göndermek için kullanılır. Ağdaki her bilgisayara düğüm denir. Soketler, güvenli bir iletişim kanalı oluşturmak için düğümlerin IP adreslerini ve bir ağ protokolünü kullanır ve verileri aktarmak için bu kanalı kullanır.

Soket iletişiminde, bir düğüm dinleyici, diğer düğüm ise istemci görevi görür. Dinleyici düğümü, önceden belirlenmiş bir IP adresine ve önceden tanımlanmış bir protokole göre kendini açar ve dinlemeye başlar. Sunucuya mesaj göndermek isteyen istemciler aynı IP adresi ve aynı protokol üzerinden mesaj yayınlamaya başlarlar. Tipik bir soket bağlantısı, iletişim kurmak için İletim Kontrol Protokolünü (TCP) kullanır.

C# ile Soket Programlama
C# ile Soket Programlama

C# Soket Programlama Örnek Uygulama

Bu yazıda, bir soketin nasıl oluşturulacağını ve önceden tanımlanmış IP ve protokol aracılığıyla kendisine gelen mesajları dinlemeye başlayan bir dinleyici sunucu düğümünün nasıl kurulacağını göreceğiz. Dinleyici sunucuya mesaj gönderecek ve okuyacak bir istemci uygulamasının nasıl oluşturulacağını da göreceğiz.

Örnek kod C# ve .NET Core ile yazılmıştır.

Adım 1 – Bir Listener Oluşturun

Bir .NET Core Console uygulaması açıp aşağıdaki kodları yazın.

Adım 2 – Bir İstemci Oluşturun

İstemci uygulaması, bir sunucu/dinleyici ile bağlantı kuran ve mesaj gönderen uygulamadır. Başka bir .NET Core Console uygulaması oluşturun ve aşağıdaki kodu yazın.

Örnek kod, verilen IP ve porttaki dinleyici ile bir soket bağlantısı oluşturan ve bir mesaj gönderen bir istemci uygulaması oluşturur.

Yorum yap