C# Console Örnekleri

C# İlk 50 Asal Sayıyı Bulma

  • Asal sayılar, sadece iki pozitif tam sayı böleni olan doğal sayılardır. …
  • Öklid’den beri asal sayıların sonsuz olduğu kabul edilir. …
  • Asırlardır asal sayılar üzerinde birçok teorem ortaya atılmış ve ispat edilmiştir. …
  • sayısı günümüzde ne asal ne de bileşik kabul edilir ve özel bir durumu vardır.

Örnekte ilk 50 asal sayı için kullanılan sayac değişkenini değiştirerek ilk 100 asal sayı, ilk 500 asal sayı vb. değişiklikler yapabilirsiniz.

Bu örnekte ilk 50 asal sayı 10′ arlı olarak ekranda yazdıralım.

 

Yorum yap