C# C# Windows Form Örnekleri

C# ListBox İçindeki En Büyük Sayıyı Bulma

Bu derste C# ile ListBox içinde bulunan sayılardan en büyük ve en küçük sayıyı bulan örneği oluşturacağız.

Uygulamamızda Form_Load olayında, yani Form yüklendiğinde 20 adet rasgele sayının ListBox’ a eklenmesini sağlayacağız.

Buton tıklandığında ise For Döngüsü kullanarak tüm elemanları kontrol edeceğiz ve karşılaştırma sonucu en büyük ve en küçük değeri değişkenlere aktaracağız.

Ayrıca listbox üzerinde en büyük sayının seçili olmasını sağlayan kodu oluşturacağız.

C# Kodları:

Ekran Çıktısı:

Örneğin yapılış videosu:

4 Yorum

  • namespace _50_100_Rastgele_sayı
   {
   public partial class Form1 : Form
   {
   public Form1()
   {
   InitializeComponent();
   }
   Random rnds = new Random();

   private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
   {
   Random random = new Random();
   int sayi;
   for (int i = 1; i <= 20; i++)
   {
   sayi = random.Next(1, 100);
   listBox1.Items.Add(sayi);
   }
   }

   private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
   {
   int kucuk, buyuk;
   int buyukIndeks = 0;
   kucuk = Convert.ToInt32(listBox1.Items[0]);
   buyuk = Convert.ToInt32(listBox1.Items[0]);
   int sayi;
   for (int i = 0; i < listBox1.Items.Count; i++)
   {
   sayi = Convert.ToInt32(listBox1.Items[i]);

   if (buyuk sayi)
   {
   kucuk = sayi;
   }

   }
   label1.Text = “En Büyük Sayı : ” + buyuk;
   label2.Text = “En Küçük Sayı : ” + kucuk;
   listBox1.SelectedIndex = buyukIndeks;

   }
   }
   }

Yorum yap