C# C# Windows Form Örnekleri

C# Ortalama ve Devamsızlık Durumuna Göre Geçti Kaldı Örneği

Bu örnekte Windows Form’ da kullanıcıdan 1. yazılı, 2. yazılı ve devamsızlık bilgisi istenerek, ortalama hesaplayan ve aşağıdaki koşulara göre sınıf geçme durumunu gösteren kodları oluşturacağım.

  • Devamsızlık 10′ dan fazla ise ortalama ne olursa olsun “Devamsızlıktan Kaldınız” mesajı verilecektir.
  • Devamsızlık 10′ dan düşük ise ortalama 50′ den küçükse Ortalama ile Kaldınız mesajı verilecektir.
  • Devamsızlık 10′ dan düşük ise ortalama 50′ den büyükse Geçtiniz mesajı verilecektir.

Ayrıca yukarıdaki tüm durumlar için verilen mesajların yanında öğrencinin ortalamasıda gösterilecektir.

Form Tasarımı:

Hesapla Butonu için C# Kodları:

Ekran Çıktısı:

6 Yorum

Yorum yap