C# C# Windows Form Örnekleri

C# TextBox Placeholder (Yer Tutucu) Ekleme

Bu örneğimizde C# ta bir metin kutusuna Placeholder eklemeyi öğreneceksiniz.

Placeholder özelliği giriş alanın girilmesi düşünülen değer ile ilgili açıklayıcı kısa ipucu belirtir. İpucu giriş alanında görüntülenir ve odaklanıldığında kaybolur veya pasifleşir.

Örneğimizde bulunan 2 adet TextBox denetiminde bu işlemi gerçekleştireceğiz.

TextBox denetimlerinde Enter ve Leave olaylarını (event) kullanacağız.

Enter event’ ı denetime girildiğinde, Leave event’ı ise denetimden çıkıldığında oluşur ve içine yazılan kodları çalıştırır.

Bu olayları oluşturmak için ilgili denetime bir kez tıkladıktan sonra Solution Explorer penceresinde şimşek simgesine tıklayıp eklemek istediğimiz olay üzerinde çift tıklamamız yeterlidir.

Örneğimiz için kodlarımız aşağıdaki gibi olacaktır.

Yorum yap