C# C# Windows Form Örnekleri

C# .txt Metin Dosyasından Veri Çekme (Vize Final Ortalaması Hesaplama)

Bu örnekte içinde öğrenci isimleri ve öğrencilere ait vize – final notları bulunan bir txt dosyasından verileri okuma ve bu verilerle işlem yapmayı gösteren bir örnek oluşturacağız.

Örneğimizde kullanacağımız metin dosyası (sinavlar.txt) projemize ait ../bin/debug klasörü içinde olacak ve içeriği aşağıdaki gibi olacaktır.

 

Yukarıdaki resimde görülen içeriği satır satır okuma işlemini gerçekleştireceğiz.

Bunun yanısıra herbir satır okunduktan sonra veriler boşluk karakterine göre ayrılarak gerekli hesaplama işlemi yapılacaktır.

Metin dosyamızın içeriği satır satır listBox1 içine eklenirken, listBox2 içine ise öğrenci ismi ve ortalaması eklenecektir.

Form Tasarımı:

Formumuza 2 adet listBox, 1 adet button kontrolü ekleyeceğiz.

Önemli: Dosya okuma işlemi için aşağıdaki kod satırını projenize eklemeyi unutmayın.

Kodlarımızı yazdıktan sonraki ekran çıktısı aşağıdaki gibi olacaktır.

 

Button1_Click için C# Kodları:

 

2 Yorum

Yorum yap