C# C# Windows Form Örnekleri

C# Veritabanından ComBoBox’ a Liste Kullanarak Benzersiz Veri Alma

Bu örnekte C# ile bir SQL veritabanına bağlanarak, veri tabanında bulunan bir alandaki verileri ComboBox içine getireceğiz. Tekrarlanan veri varsa sadece bir tanesini çekeceğiz.

Örnek olarak alttaki resimde görülen ülkelerden, tekrar edenler varsa sadece bir defa eklenecektir.

Örneğimizde Northwind veritabanında bulunan Customers tablosunu kullanacağız.

Formumuza ToolBox penceresinde bulunan Combobox denetimini ekledikten sonra Form_Load olayı için aşağıdaki kodları yazalım.

Bu işlem için bir çok farklı yol bulunmaktadır. Bu örneğimizde sorunumuzu List kullanarak ve List.Distinct metodu ile çözmüş olacağız.

Ekran Çıktısı:

Yorum yap