C# Console Örnekleri

Kullanıcıdan başlangıç,bitiş ve artım değeri istenerek, verilen artış miktarına göre başlangıç ve bitiş sayıları arasındaki sayıları ekranda gösteren program

🠔 C# Basit Console Örnekleri

Kullanıcıdan başlangıç, bitiş ve artım değeri istenerek, verilen artış miktarına göre başlangıç ve bitiş sayıları arasındaki sayıları ekranda gösteren programı oluşturunuz.

 

1 Yorum

 • class main(object):

  def __init__(self):

  self.a=int(input(“Başlangıç : “))
  self.b=int(input(“Bitiş : “))
  self.c=int(input(“Artış : “))

  for index in self.iter(self.a,self.b,self.c):
  print(index)

  class iter(object):

  def __init__(self,a,b,c):
  self.a=a
  self.b=b
  self.c=c

  def __iter__(self):
  self.i=self.a
  return self

  def __next__(self):

  self.i+=self.c

  if self.i<self.b:
  return self.i

  else:
  raise StopIteration

  main=main()

Yorum yap