Etiket C++ if else örnekleri

Karar yapıları yada if deyimleri bilgisayar programlarının dallanması için kullanılan yapılardan bir tanesidir. If yapısında bilgisayar şartın durumuna göre iki karardan bir tanesini gerçekleştirir. Buradaki if else örneklerin C++ programlama dilinde kullanarak öğreneceksiniz.