C# Console Örnekleri Programlama

C# If – Else Örnekleri

Bu yazımızda “If-Else” ve “If-Else If- Else” yapısını görerek bu ifadelerin nasıl kullanılacağı ile ilgili örnekler oluşturacağız. İf -Else karar yapıları belirli bir şarta bağlı olarak yerine getirilmesi istenen komutların çalıştırılması için kullanılmaktadır. Bu şart kimi zaman iki farklı ihtimal olabileceği gibi, üç yada daha fazla koşulda olabilmektedir. Örneklerimize geçelim.

If-Else Örnekleri

Girilen sayının tek yada çift olduğunu gösteren örneği oluşturunuz.

 

Girilen sayı çift ise yarısını , tek ise 2 katını alarak ekrana yazdıran program.

C# Console Uygulamasında Kullanıcıdan 2 tane sayı istenerek 1. sayının 2. sayıya tam bölünmesi durumunda “Tam bölünüyor” yazan, aksi durumda Tam bölünmüyor diyerek kalanı ekranda gösteren örnek

If – Else If – Else Örnekleri

Klavyeden girilen bir sayının seçime bağlı olarak karesini, küpünü ve karekökünü alan programı yazınız.

 

Girilen sayının Negatif, Pozitif yada Sıfır olduğunu gösteren örnek.

 

 

Girilen iki sayıyı karşılaştıran ve büyük, küçük ya da eşit olma durumunu gösteren C# if-else örneği.

Yorum yap