Etiket C# Sınıflar

C#

C# public erişim belirleyici

public erişim belirteci public erişim belirteci, bir sınıfın üye değişkenlerini ve üye işlevlerini diğer işlevlere ve nesnelere görünür...