C#

C#’ta varsayılan erişim belirteci

Varsayılan Erişim Belirteci

Bir sınıf ve üyesine her hangi bir erişim belirteci tanımlanmadıysa C# dilinde bu nesneler private olarak ayarlanır.

Yukarıdaki örnekte Yazdır() metoduna her hangi bir erişim belirteci tanımlanmamıştır. Bu Yazdır() metodunun varsayılan olarak private olduğunu gösterir.

Yorum yap