dizi – Web Tasarım & Programlama

Etiket dizi

C# Programlama Windows Form Örnekleri

Diziler Join Metodu Kullanımı

Dizi içerisindeki değerlerin hepsini bir string değişkene aktaran metot’tur. Kullanımıyla ilgili aşağıdaki örneği inceleyelim. private void button1_Click(object sender, EventArgs e) { string[] gunler = new string[7]; gunler[0] = "Pazartesi"; gunler[1] = "Salı"; gunler[2] = "Çarşamba"; gunler[3] = "Perşembe"; gunler[4] = "Cuma"; gunler[5] = "Cumartesi"; gunler[6] = "Pazar"; textBox1.Text = string.Join("-", gunler); // Textbox'a araya "-" ayıracı getirerek birleştiriyoruz. }...

C# Console Örnekleri Programlama

C# Dizi İçideki En Büyük ve En Küçük Sayıyı Bulma

20 elemanlı içine rasgele sayılar atılan dizi içindeki en büyük sayıyı ve en küçük sayıyı bulup ekranda yazdıran programa ait console uygulaması örneği: int[] sayilar = new int[20]; Random rnd = new Random(); int min, mak; for (int i = 0; i < sayilar.Length; i++) { sayilar[i] = rnd.Next(1, 100); Console.WriteLine(sayilar[i]); } min = sayilar[0]; mak = sayilar[0]; for (int i = 1; i < sayilar.Length; i++) { if (min > sayilar[i]) min = sayilar[i]; if (mak < sayilar[i])...

C# Console Örnekleri Programlama

20 Elemalı Dizi İçindeki Çift Sayıları Yazdırma

C# ta oluşturulan 20 elemanlı diziye rasgele sayılar atıp daha sonra içindeki çift sayıları yazdıran programa ait Console uygulaması.   int[] sayilar = new int[20]; // 20 elemanlı dizi oluşturuldu. Random rnd = new Random(); for (int i = 0; i < sayilar.Length; i++) //Diziye rasgele sayılar giriliyor. { sayilar[i] = rnd.Next(1, 100); } foreach(int eleman in sayilar) { if (eleman%2==0) // Çift sayı olup olmadığı kontrol ediliyor. Console.WriteLine(eleman); } Console.ReadKey();...

C# Console Örnekleri Programlama

C# Dizi Tanımlama

Diziler bellekte aynı tipteki veri grubunun tutulmasını sağlar. C# da tek boyutlu bir dizi, normal bir değişken gibi tanımlanır , sadece değişken ifadesinden sonra köşeli parantez kullanılır. C# dilinde yazılmış daha fazla örnek ve konular için C# Dersleri yazısını da incelemenizi tavsiye ederim. Ayrıca yazılmış diğer örnek ve uygulamalara sağ üstte bulunan site içinde ara ile göz atabilirisiniz. Dizilerin oluşturulması iki şekilde olabilmektedir: int[] sayilar=new int[10]; //Tek satırda...

C# Console Örnekleri Programlama

C# Dizileri Yeniden Boyutlandırmak

Bir dizi boyut belirtilerek tanımlanabildiği gibi parantez içi boş bırakılarak da boyutu belirtilmeden tanımlanabilir. Her ne şekilde tanımlanmış olursa olsun program içinde Array.Resize metodu ile dizi boyutu yeniden belirlenebilir. Örneğin;   string[] ad=new string[2]; ad[0]="Burak"; ad[1]="Beyza"; 12345  string[] ad=new string[2];ad[0]="Burak";ad[1]="Beyza";  Yukarıda 2 elemanlı bir dizi tanımlamış olduk. Bu diziye; Array.Resize(ref ad,3); ad[2]="Ahmet"; 1234  Array...

C# Programlama Windows Form Örnekleri

Dizi İçerisine Benzersiz Rastgele Sayılar Atmak

10 Elemanlı dizi içerisine birbirinden farklı 1 ile 100 arası rastgele sayılar atıp bunları listbox’ta listeleyen kodlar; 1. Yöntem; private void button1_Click(object sender, EventArgs e) { Random rnd = new Random(); listBox1.Items.Clear(); int RastgeleSayi = rnd.Next(1, 100); int[] sayilar = new int[10]; sayilar[0] = RastgeleSayi; for (int i = 1; i<sayilar .Length; i++) { RastgeleSayi = rnd.Next(1, 100); for (int j = 0; j<i; i; j++) { if (sayilar[j] == RastgeleSayi) { i--; break; }...