metin – Web Tasarım & Programlama

Etiket metin

C# Console Örnekleri Programlama

Girilen Metni İstenilen Sayıda Ekranda Yazan Program

Klavyeden girilen bir metnin for döngüsü kullanılarak kullanıcının istediği sayıda ekranda yazdırılmasını sağlayan programa ait kodlar; string mesaj; int sayi; Console.WriteLine(“Yazdırılacak mesajı giriniz”); mesaj=Console.ReadLine(); Console.WriteLine(“Mesaj kaç kez yazdırılsın?”); sayi=Convert.ToInt32(Console ReadLine()); for(int i = 1; i<= sayi; i++) { Console.WriteLine(mesaj); } Console.ReadLine(); 12345678910111213  string mesaj;int sayi;Console.WriteLine(“Yazdırılacak mesajı...

C# Console Örnekleri Programlama

String Sınıfı Concat Metodu

Birden fazla String’i birleştirerek tek bir String haline getirmek için kullanılır. Kullanımı şu şekildedir: string a = "Bilişim"; string b = "Teknolojileri"; Console.WriteLine(string.Concat(a, b)); Console.ReadKey(); 123456  string a = "Bilişim";string b = "Teknolojileri";Console.WriteLine(string.Concat(a, b));Console.ReadKey();  Diğer string metotlarına ulaşmak için tıklayınız.

C# Console Örnekleri Programlama

String Sınıfı Compare Metodu

İki String’i karşılaştırmak için kullanılır. Kullanımı; string.Compare(string1,string2,karşılaştırma seçenekleri) Karşılaştırma seçenekleri aşağıdaki değerleri alabilir: 1.CurrentCulture: Karşılaştırma esnasında büyük küçük harf ayrımı göz önünde bulundurulur. 2.CurrentCultureIgnoreCase: Büyük küçük harf ayrımı göz önünde bulundurulmaz. Örnek: string a = Console.ReadLine(); string b = Console.ReadLine(); if (string.Compare(a, b, StringComparison.CurrentCulture) == 0) { Console.WriteLine("1...

C# Console Örnekleri Programlama

C# String Metotlar – ToUpper ( )

ToLower( ) metodunun tam tersi şeklinde çalışır ve birlikte çağrıldığı metninin tüm karakterlerini büyük harfe dönüştürerek yeni bir metin geriye döndürür. Kullanımı: string yeniMetin=metin.ToUpper(); Örnek : ToUpper() metodunun kullanımı; [php] string metin = “Bilişim Teknolojileri”; Console.WriteLine(metin.ToUpper()); //BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ [/php] Diğer string metotlarına ulaşmak için tıklayınız.

C# Console Örnekleri Programlama

C# String Metotlar – Substring

Birlikte çağrıldığı metni parametre olarak verilen indeks değerinden itibaren kesen ve arta kalan metni geriye string türünde döndüren metottur. Kullanımı: string yeniMetin=metin.Substring(int indeks); Örnek : Substring(int indeks) metodunun kullanımı; string metin = “Bilişim Teknolojileri”; Console.WriteLine(metin.Substring(3)); //işim Teknolojileri 1234  string metin = “Bilişim Teknolojileri”;Console.WriteLine(metin.Substring(3)); //işim Teknolojileri  Substring (int indeks, int...

C# Console Örnekleri Programlama

C# String Metotlar – Split ( )

Split( ) metodu, çağrıldığı metni istenilen karakterden itibaren parçalara bölmek için kullanılan bir metottur. Eğer istenilen karakter mevcut metin ifadesi içerisinde yer alıyorsa, Split( ) metodu metni karakterlerden öncesi ve sonrası şeklinde parçalara ayırır ve bu parçaları string türünde bir dizi içerisinde saklar. Geriye de bu string[] türündeki diziyi döndürür. Kullanımı: string[] dizi=metin.Split(char karakter); 123  string[] dizi=metin.Split(char karakter);  Diğer string...

C# Console Örnekleri Programlama

C# String Metotlar – Remove

Remove (int deger,int adet) Birlikte çağrıldığı metnin, parametre olarak verilen değerinin bulunduğu indeks değerinden itibaren yine parametre olarak verilen adet kadar olan kısmını siler. Silinme işleminden arta kalan metni geriye döndürür. Örnek: Remove(int deger,int adet) metodunun kullanımı; string metin = “Bilişim Teknolojileri”; Console.WriteLine(metin.Remove(3, 2)); 1234  string metin = “Bilişim Teknolojileri”;Console.WriteLine(metin.Remove(3, 2));  Diğer string metotlarına...