C# String Metotlar – ToUpper ( ) – Web Tasarım & Programlama
C# Console Örnekleri Programlama

C# String Metotlar – ToUpper ( )

ToLower( ) metodunun tam tersi şeklinde çalışır ve birlikte çağrıldığı metninin tüm
karakterlerini büyük harfe dönüştürerek yeni bir metin geriye döndürür.
Kullanımı:
string yeniMetin=metin.ToUpper();
Örnek : ToUpper() metodunun kullanımı;

Diğer string metotlarına ulaşmak için tıklayınız.

Yorum yap

Sayfamızı YouTube'da da takip etmek ister misiniz?
Holler Box