HTML DERSLERİ

HTML Kod Örnekleri

HTML, içeriğinizin yapısını tanımlayan bir biçimlendirme dilidir. HTML, içeriğin belirli bir şekilde görünmesini veya belirli bir şekilde hareket etmesini sağlamak için içeriğin farklı bölümlerini kapsamak veya sarmak için kullandığınız bir dizi öğeden oluşur. Çevreleyen etiketler, başka bir yere bir kelime veya resim köprüsü oluşturabilir, kelimeleri italik yazabilir, yazı tipini büyütebilir veya küçültebilir, vb. yapıları oluşturabilirsiniz.

Örneğin, aşağıdaki içerik satırını alın:

Oyuncular için en iyi bilgisayar güçlü ekran kartı olan bilgisayarlardır.

Satırın ve içindeki kalın ifadenin kendi başına durmasını istiyorsak. Bunu paragraf ve kalın etiketleri içine almalıyız.

Bu yazıda sizlere HTML Öğrenme yolunda yarımcı olacak bir çok örnek bulacaksınız. Ayrıca sitemizde HTML Kodları ve Anlamları kapsamlı belgeyi inceleyerek çok daha fazla etiket hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Örneklere başlamadan önce HTML kodları nereye yazılır ve hangi temel etiketleri içerdiğini bilmemiz gerekiyor.

HTML Temel Bilgiler

HTML kodları yazmak için her hangi bir metin editörü kullanılabilir. Bu editörler en kapsamlısı Dreamwever olabileceği gibi en ilkel Not Defteri de olabilir. Ancak HTML yazmak için en rahat editör Visual Studio Code (VSCode) olduğunu belirtmek isterim. Ayrıca VSCode, Microsoft’un ürünü olmasına rağmen tamamen ücretsizdir. Buradaki bağlantıyı kullanarak indirip kurabilirsiniz.

HTML kod örneklerini yazarken aşağıdaki temel HTML yapısı kullanacağız. Örnekler bu yapının içindeki <body> etiketleri arasında yazılacaktır. Bazı örneklerde satır için style özelliği kullanılarak temel CSS örnekleri de eklenecektir.

Tüm HTML kod örneklerini <body> içindeki bölüme yazdığımızı ifade etmiştik. Yukarıdaki yapıda da <h1> başlık etiketi de aynı şekilde yazılmıştır.

HTML Kod Örnekleri

HTML kod örneklerini bir kaç bölüme ayırabiliriz. Bu bölümler metin işlemleri, listeler, tablolar, bağlantılar vb. şekilde sıralayabiliriz.

HTML Metin Biçimlendirme Örnekleri

Örnek : Paragraf oluşturmak için <p> etiketi kullanılır. Örnekte sayfaya 3 tane paragraf eklenmiştir. Aşağıdaki bölümde bir kısmını paylaştığım metin biçimlendirme etiketlerine buradaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

HTML p Örnekleri
HTML p Örnekleri

Örnek: <br> etiketi paragraf içinde bir alt satıra geçmek için kullanılır.

HTML br Örnekleri
HTML br Örnekleri

Örnek : <b> etiketi metnin bir kısmını kalın yapar.

HTML b Örnekleri
HTML b Örnekleri

Örnek : Örnekte vurgu(<strong>) etiketi kullanarak metin bir kısmını kalın yapılmıştır.

HTML strong Örnekleri
HTML strong Örnekleri

Örnek : <i> etiketi kullanılarak metnin bir kısmı eğik yapılmıştır.

HTML i Örnekleri
HTML i Örnekleri

Örnek: <del> etiketi

HTML del Örnekleri
HTML del Örnekleri

Örnek : <u> etiketi

HTML u Örnekleri
HTML u Örnekleri

Örnek : <em> etiketi, bir ifade etiketidir. 

HTML em Örnekleri
HTML em Örnekleri

Örnek: <small> etiketi, daha küçük metni (ve diğer yan yorumları) tanımlar.

HTML small Örnekleri
HTML small Örnekleri

Örnek: <sub> etiketi kullanılarak  alt simge eklemeyi aşağıdaki HTML kodlarını kullanarak  oluşturalım.

HTML sub Örnekleri
HTML sub Örnekleri

Örnek : <sup> etiketi kullanarak üst simge eklemesi yapılmaktadır. <sup> etiketi kullanımı ile ilgili örnek HTML kodları ve ekran çıktısını inceleyelim.

HTML sup Örnekleri
HTML sup Örnekleri

Örnek: <s> etiketi, doğru veya alakalı olmayan metni belirtir.

HTML s Örnekleri
HTML s Örnekleri

Başlık Örnekleri

HTML’de 6 tane başlık etiketi mevcuttur. <h1>, <h2> en önemlileri olmak üzere <h3>, <h4>, <h5>, <h6> başlıklar vardır. Önem sırası 1 en önemli 6 en önemsiz olacak şekilde sıralanır.

Örnek: <Hx> etiketlerini kullanma

HTML başlık Örnekleri
HTML başlık Örnekleri

Liste Örnekleri

Listeler içerik gruplandırma etiketlerinin bir parçası olarak kullanılır. HTML’de <ul> , <ol> ve <dl> olmak üzere 3 tip liste mevcuttur. Aşağıdaki örnekler listeler ile yapılan en temel işlemleri göstermektedir.

Daha fazla liste örneği için buraya tıklayın.

Örnek: <ol> ile sırala liste oluşturma

HTML sıralı liste Örnekleri
HTML sıralı liste Örnekleri

Örnek : <ol> etiketi işaretlerini değiştirme. CSS kullanılarak değiştirilir.

HTML sıralı liste Örnekleri
HTML sıralı liste Örnekleri

Örnek: <ul> etiketi sırasız liste oluşturur. Daha fazla liste örneği için buraya tıklayın.

HTML sırasız liste Örnekleri
HTML sırasız liste Örnekleri

Örnek: Liste işaretlerini değiştirme

HTML sırasız liste Örnekleri
HTML sırasız liste Örnekleri

Örnek: <dl> etiketi, <dt> (terimleri / adları tanımlar) ve <dd> ile birlikte kullanılır (her terimi / adı tanımlar).

HTML dl liste Örnekleri
HTML dl liste Örnekleri

Tablo Örnekleri

HTML tabloları, web geliştiricilerinin verileri satırlar ve sütunlar halinde düzenlemesine olanak tanır. Daha fazla tablo örneği için buradaki bağlantıya tıklayın.

Örnek: <table>, <tr> ve <td> etiketlerini kullanarak tablo oluşturun.

HTML tablo Örnekleri
HTML tablo Örnekleri

Örnek: Ders Programı tablosu oluşturun

HTML tablo Örnekleri
HTML tablo Örnekleri

Örnek: Tablo kimlik kartı oluşturma

HTML tablo Örnekleri(Kimlik Kartı)
HTML tablo Örnekleri(Kimlik Kartı)

HTML Resim Örnekleri

HTML’de, görüntüler  <img> etiketi ile tanımlanır. Etiketi kullanırken alt ve src özelliklerinin kullanımı zorunludur. Resim Ekleme ile ilgili konu anlatımı için buradaki bağlantıya tıklayın.

Örnek: Basit bir resim ekleyelim.

HTML img Örnekleri
HTML img Örnekleri

Örnek : <figure> etiketi kullanarak resim ekleyiniz.

HTML img Örnekleri
HTML img Örnekleri

Örnek: Tablo ve Resim etiketi kullanma

HTML img  tablo Örnekleri
HTML img tablo Örnekleri

Bağlantı Örnekleri

HTML’de bağlantı oluşturmak için <a> etiketi kullanılır. Bağlantı ile ilgili detaylı bilgi için HTML Bağlantı Oluşturma yazısını okuyabilirsiniz.

Örnek: yazilimkodlama.com sitesine bağlantı veren bağlantıyı yapalım.

HTML bağlantı Örnekleri
HTML bağlantı Örnekleri

Örnek: sayfa içindeki #yorumlar bölümüne link verin. (sayfa içi bağlantı verme)

Örnek: Hakkımızda sayfasına bağlantı verin.

Örnek: Harici sayfaya link verin.

Örnek: mail adresine ve telefona link verin.

Örnek: download özelliği ile bağlantı verilen dosyayı indirin.

Form Örnekleri

HTML’de form nesneleri kullanıcı ile etkileşim elamanlarıdır. Form Oluşturma işlemi bir <form> etiketi içine diğer tüm form elemanları eklenerek yapılır. Daha fazla form örneği için buradaki bağlantıya tıklayın.

Bakınız: HTML Kodları, Örnekleri ve Anlamları

Örnek:

HTML form Örnekleri
HTML form Örnekleri

Örnek:

HTML form Örnekleri
HTML form Örnekleri

Yorum yap