Java Örnekleri

Java Bir Karakterin Bir Yazıda Kaç Tane Olduğunu Bulduran Program

Bir yazı içinde belirtilen bir karakterin kaç tane olduğunu yazdıran Java Örneği. Önceden tanımlanmış bir karakter dizisi kullanılarak yine önceden tanımlanmış bir karakterin kaç sefer tekrar ettiğini gösteren örnek.

Çıktı:

1 Yorum

Yorum yap