Java Örnekleri

Java Kullanıcı Tarafından Girilen İki Sayının Toplamı

Bu örnekte Java Console  ekranından Tam Sayı (int) türünde iki değer alıp, bu değerlerin toplamını ekrana döküyoruz.

Java Kodu:

 

Çıktı:

Yorum yap