Java Örnekleri

Java Ondalıklı İki Sayının Çarpımı

Bu örnekte ondalıklı iki sayı değerini değişkene aktarıp, değişkenlerdeki ondalıklı sayıların çarpımını hesaplayıp ekrana yazdırdık.

 

Java Kodu:

Çıktı:

Yorum yap