Java Örnekleri

Java Recursive Metot ile Faktöriyel Hesaplama

Bir n sayısının faktöriyeli aşağıdaki gibi sayının 1den kendisine kadar olan sayıların çarpımı ile bulunur.

Java Kodu:

Çıktı:

Yorum yap