Java Örnekleri

Java Standart Sapma Hesaplama Programı

Bu program dizileri kullanarak bir serinin standart sapmasını hesaplar.

Standart sapmayı hesaplamak için, hesapla() metodu oluşturulur. 10 eleman içeren dizi metoda aktarılır ve bu fonksiyon standart sapmayı hesaplar ve main() fonksiyonuna döndürür.

 

Java Kodu:

 

Çıktı:

Yorum yap