Java Örnekleri

Java While Döngüsü ile Faktöriyel Hesaplama

Bir n sayısının faktöriyeli aşağıdaki gibi sayının 1den kendisine kadar olan sayıların çarpımı ile bulunur.

Bu Java örneğinde javada klavyeden girilen sayının faktöriyelini hesaplayan programı yazdıracağız. Sayının faktöriyelini hesaplayan java programının kodları aşağıdadır.

Java Kodu:

 

Çıktı:

Yorum yap