Java Örnekleri

Kullanıcı Tarafından Girilen Sayının Basamakları Toplamını Bulan Java Programı

Günlük hayatta 10luk sistemi kullandığımız için sayının basamaklarını bulmak için sayıyı 10’a bölündüğü sürece bölümü devam ettirmek gerekir. Burada sayının uzunluğu belli olmadığı için while döngüsü ile sayının basamaklarını toplamını bulacağım.

Java Kodu:

Çıktı:

Yorum yap