Jquery

JQuery ile DropDownList Seçilen Değeri Yazdırma

Bu yazımda, Jquery kullanarak OnChange olayında DropDownList’in seçili Metin ve Değerini elde etmeyi ve elde ettiğimiz bu değerin bir div içinde ve alert penceresinde nasıl yazdırılacağını bir örnek yardımıyla anlatacağım.

HTML Select DropDownList’te bir öğe seçildiğinde, HTML Select DropDownList referansının parametre olarak geçirildiği GetSelectedTextValue JavaScript işlevi yürütülür.

Bu referans kullanılarak, seçilen Değer ve Metin belirlenir ve bir JavaScript uyarı kutusu kullanılarak görüntülenir.

Yorum yap