PHP

PHP Fonksiyonlar – Count Fonksiyonu

Fonksiyon, belirli bir eylemi gerçekleştiren yeniden kullanılabilir bir kod parçası veya bloğudur.

Fonksiyonlar, çağrıldığında değer döndürebilir veya herhangi bir değer döndürmeden basitçe bir işlem gerçekleştirebilir.

PHP, farklı görevleri yerine getiren 700’ün üzerinde yerleşik fonksiyona sahiptir.

count fonksiyonu bir dizideki öğelerin sayısını döndürür.

 

Örnek:

Çıktı:

3

Yorum yap